N Vnukova

W dniach 26-30 marca 2018 r. w ramach wymiany stypendialnej Erasmus+ gościliśmy prof. dr hab. Nataliyę Vnukovą z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa. Podczas pobytu nasz gość spotkał się z Prorektorem ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardem Pukałą odbierając dyplom potwierdzający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas 5-dniowego pobytu.

Realizując wymianę prof. Nataliya Vnukova jako kolejna osoba skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy z krajami partnerskimi.
Kierownik Departamentu Zarządzania Usługami Finansowymi wzięła również udział w spotkaniu ze studentami jarosławskiej Uczelni pochodzenia ukraińskiego zorganizowanego przez odpowiadającą za organizację pobytu - mgr Magdalenę Bojarską, Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznika Prasowego PWSTE w Jarosławiu.

Podczas kilku prelekcji prof. dr hab. Nataliya Vnukova zaprezentowała wykład poświęcony eurointegracyjnym aspektom rozwoju rynku usług finansowych. W trakcie spotkań ze studentami przeprowadzono analizę porównawczą gł. wskaźników rynku ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej i Ukrainy, opisując obszary bezpieczeństwa, jakie nadzór finansowy sprawuje nad jego uczestnikami.
W toku spotkań i rozmów, dyskusji poddano ramy dotychczasowej i przyszłej współpracy.
Gość zwiedził poszczególne jednostki Kampusu naszej Uczelni, spotykając się dodatkowo z przedstawicielami Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania.
Podczas pobytu skoncentrowanego wokół kierunku finanse i rachunkowość uczestniczka mobilności spotkała się z Dyrekcją Instytutu Ekonomii i Zarządzania i przedstawicielami Kwestury oraz Centrum Obsługi Studentów. Odwiedziła również Dyrekcję Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.