FAFE 1

W roku akademickim 2017/2018, 21 studentów PWSTE w Jarosławiu przebywało za granicą korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się: University of Azores w Portugalii, Universidad Politécnica de Cartagena w Hiszpanii oraz portugalska uczelnia IESF- Instituto de Estudos Superiores de Fafe, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO w Portugalii, a także Universidad de Murcia w Hiszpanii.

Uczestnikami programu są studenci zarządzania I i II stopnia, finansów i rachunkowości oraz filologii angielskiej, turystyki i rekreacji czy też administracji, jak również bezpieczeństwa wewnętrznego.
Kolejnych 23 studentów wyjechało właśnie na zagraniczne praktyki wakacyjne do Grecji i Hiszpanii, także w ramach programu Erasmus+.
Oceniając z perspektywy, studenci wymieniają mnóstwo zalet wyjazdu. Do najważniejszych należy rozwój własnej osobowości. Za granicą uczą się niezależności, stając się bardziej dojrzałymi wewnętrznie i tolerancyjnymi. Przeważnie chcą się sprawdzić, poznać swoje możliwości, nauczyć się języka danego kraju i popracować nad swoim angielskim. Przechodzą pewnego rodzaju przemianę, jeśli chodzi o plany na przyszłość, które po powrocie są już bardziej skrystalizowane. Niejednokrotnie po odbytych za granicą studiach, planują kolejne wyjazdy np. na praktykę – jeszcze w trakcie trwania studiów lub jako absolwenci, gdyż także taką możliwość daje program Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy! Za realizację wyjazdów odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+.
Erasmus+ oferuje studentom PWSTE dwa rodzaje wyjazdów: na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni i na praktykę do zagranicznej instytucji.
NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!