dsc 0001

W dniach 13-17 maja 2019 r. PWSTE w Jarosławiu gościła samego Prorektora odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury. Prof. Oleg Popov, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie został podjęty przez JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas kilkudniowego pobytu w ramach programu Erasmus+ w naszej Uczelni. Prezentując walory Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie, gość spotkał się z Erasmusami z Hiszpanii, Turcji i Ukrainy przebywającymi w naszej Uczelni, jak również ze studentami budownictwa.
Do PWSTE w Jarosławiu naukowiec przyjechał dzięki projektowi napisanemu przez mgr Magdalenę Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która odpowiadała za organizację i przygotowanie pobytu w ramach programu Erasmus+. To właśnie jarosławska Uczelnia była instytucją wnioskującą, która otrzymała grant w akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, gdzie instytucje mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu ale właśnie wymiany z krajami partnerskimi, czyli spoza obszaru państw Unii Europejskiej.

W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddano ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy.
Realizując wymianę reprezentant odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury jako kolejny naukowiec skorzystał z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi.
Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, a także był zachwycony serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu