1

W dniach 20-24 maja 2019 r. w ramach programu Erasmus+ PWSTE w Jarosławiu gościła reprezentację Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Morskiego, z którym nawiązano kontakt w 2016 r.
Do naszej Uczelni delegacja przyjechała na zaproszenie JM Rektora, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana jako rezultat bardzo owocnej współpracy bilateralnej, za którą odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Rzecznik Prasowy. Tym razem przyjazd skoncentrowano wokół Działu Współpracy Międzynarodowej i spotkań z ponad 20 studentami z Hiszpanii i Turcji, przebywającymi semestr lub cały rok akademicki w PWSTE w ramach programu Erasmus+.
Realizując wymianę prof. Svitlana Onyshchenko jako kolejny naukowiec skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej z kooperacji jarosławskiej Uczelni z krajami partnerskimi. W skład delegacji weszła również Svitlana Glovatska, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.
W trakcie kilkudniowych spotkań i rozmów, dyskusji poddano ramy przyszłej współpracy.
Partnerzy odwiedzili Prorektora ds. Studenckich, dr. inż. Ryszarda Pukałę, odbierając dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas kilkudniowego pobytu w ramach programu Erasmus+ w naszej Uczelni.

Delegacja zwiedziła poszczególne jednostki Kampusu naszej Uczelni. Paniom zaprezentowano Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne z siłownią, studiem do ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz pokojem z fotelami do samomasażu.
Zagraniczni goście podkreślili nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, byli zachwyceni uczelnianą biblioteką, a przede wszystkim serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.
Treść programu nauczania prof. Svitlany Onyshchenko obejmowała przeprowadzanie wykładów z obszaru badania poziomu konkurencyjności podmiotów w biznesie. Podczas spotkań ze studentami zaprezentowane zostały także podstawowe struktury rynkowe.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu