1

W roku akademickim 2018/2019, 19 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu przebywało za granicą korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się: Instituto Politecnico do Porto i University of Aveiro w Portugalii, Universidad Politécnica de Cartagena oraz Universidad de Murcia w Hiszpanii, a także czeski Metropolitan University Prague, Uniwersytet Preszowski i Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach na Słowacji, jak również International College of Cosmetology w Rydze na Łotwie i Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego w Uściu nad Łabą w Czechach.

Poniżej relacja jednego z uczestników programu:
„Nazywam się Oleh Lynda, jestem studentem bezpieczeństwa wewnętrznego PWSTE w Jarosławiu i semestr letni roku akademickiego 2018/2019 postanowiłem spędzić w czeskiej Pradze, korzystając z możliwości naszej Uczelni, która oferuje odbycie części studiów w zagranicznym uniwersytecie partnerskim. Zwróciłem się więc do Działu Współpracy Międzynarodowej z prośbą o nawiązanie kooperacji z czeską uczelnią zlokalizowaną w Pradze. Pani Magdalena Bojarska zajmująca się Erasmusem+ w naszej Uczelni zaproponowała mi Metropolitan University Prague – i to był świetny wybór!
Kilka miesięcy spędzonych za granicą poprzedziło szukanie pokoju w Pradze, co wcale nie było łatwe, ale dzięki wsparciu i pomocy Pani koordynator udało się.
Bycie studentem Erasmus+ to wspaniała przygoda. Dzięki programowi zwiedziłem nie tylko Pragę i Czechy, ale także inne europejskie państwa, poznałem ich bogactwo kulturowe i historyczne. Dowiedziałem się, jak prowadzone są studia w innych uczelniach. Nie wspominając o najważniejszym, czyli rzeczywistej poprawie znajomości języka obcego, na czym bardzo mi zależało.
Polecam wszystkim wyjazd na studia z programem Erasmus+ oczywiście do Pragi – chociażby po to, aby sprawdzić się w nowych warunkach studenckich i nabyć ważnego doświadczenia życiowego tak potrzebnego w przyszłej pracy zawodowej”.


Pozdrawiam, Oleh Lynda

 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!
Za realizację wyjazdów odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+.
Erasmus+ oferuje studentom PWSTE dwa rodzaje wyjazdów: na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni i na praktykę do zagranicznej instytucji.
NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!