google

Do 1 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Google Anita Borg Memorial Scholarship. Konkurs adresowany jest do studentek oraz doktorantek w swojej pracy naukowej zajmujących się informatyką lub dziedzinami pokrewnymi. Laureatki konkursu otrzymają stypendium w wysokości 7 000 euro lub jego ekwiwalent. Źródło

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:
  • być studentką studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w roku akademickim 2016/2017;
  • planować dalszy tok studiów w roku akademickim 2017/2018 na uczelni w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce;
  • być studentką na kierunku informatyka, inżynieria komputerowa lub pokrewnym;
  • mieć dobre wyniki w nauce.
Aplikację na stypendium należy złożyć on-line

Strona internetowa Google Anita Borg Memorial Scholarship