parp logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała szczegółowy harmonogram naboru wniosków w 2017 r. w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia.

 

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - kliknij!
Nabory będą prowadzone w ramach następujących działań:

  • Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Bony na innowacje dla MŚP 
  • Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
  • Ochrona własności przemysłowej
  • Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
  • Badania na rynek
  • Go to Brand
Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kliknij!
 
Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - kliknij!