20180119 Orzechowce

W dniu 19 stycznia br. odbył się I etap akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Studenci polscy i zagraniczni oraz mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu przekazali zebrane artykuły podczas wizyty w Orzechowcach.
Delegację podjął Przemysław Grządziel, Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, od którego dowiedzieliśmy się, że obecnie zwierzaki najbardziej potrzebują mokrej karmy i żwirku dla kotów.
Akcja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i potrwa do 15 marca 2018 r. Prowadzona jest na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.

Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów ciągle zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski oraz żwirek dla kotów, koce i ręczniki.
Organizatorami inicjatywy są studenci II roku kierunku zarządzanie i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i studentami z zagranicy przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na dwa etapy, z których pierwszy przełożył się na wizytę w schronisku, gdyż rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy, czyli mieszkańcy Jarosławia i okolic oraz wykładowcy i studenci naszej Uczelni udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka trwa nadal i prowadzona jest na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w kilku sklepach, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. Podobnie, jak osobom prywatnym, które robiąc zakupy, napełniają wyznaczone kosze artykułami dla zwierząt.
Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.
Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.
W imieniu psów i kotów bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

Organizatorzy wyrażają wdzięczność za zaangażowanie i wsparcie, dzięki któremu udało się zrealizować przedsięwzięcie i pomóc naszym małym przyjaciołom przetrwać zimę.

Lista sklepów, które biorą udział w akcji:

  • Sieć sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu
  • Sklep „Zoo-Hobby” ELŻBIETA BOŻEK
  • Delikatesy Centrum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka
  • Supermarket Aljan w Jarosławiu, ul. Pruchnicka


Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana oraz Patronatem Medialnym Gazety Jarosławskiej.


One potrzebują Twojej miłości i wsparcia! Docenią każdy Twój dobry gest i będą Ci wdzięczne za każde uczucie jakim je obdarzysz!


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu