Ali

W dniach 22-26 stycznia br. do PWSTE w Jarosławiu z wykładami przyjechał prof. nadzw. dr hab. Ali Kemal HAVARE z Wydziału Inżynierii tureckiego Uniwersytetu Toros zlokalizowanego w mieście Mersin, z którym Dział Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni nawiązał współpracę.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów informatyki stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu.
Podczas wizyty gość odwiedził JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom potwierdzający program dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.

Prof. Ali Kemal HAVARE spotkał się ze studentami informatyki oraz elektroniki i telekomunikacji, prezentując zagadnienia związane z podstawami elektroniki.
Celem pobytu było zapoznanie się z organizacją pracy administracyjnej oraz zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z Uniwersytetu Toros, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem zarządzającym uczelni goszczącej.
Naukowcowi zaprezentowano również poszczególne jednostki naszej Uczelni, łącznie z Biblioteką i Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym oraz siłownią, studiem do ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych i pokojem z fotelami do samomasażu. Spotkał się z doc. dr Justyną Stasieńko, Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, deklarując chęć kontynuacji nawiązanej niedawno współpracy. Dyskutowano nt. edukacji inżynierskiej, porównując obie uczelnie.


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu