Elena Sira

W dniach 27 lutego-1 marca 2018 r. Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odwiedziła dr Elena Širá reprezentująca Wydział Zarządzania słowackiego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie.
Podczas pobytu stanowiącego realizację programu Erasmus+ gość spotkał się z Prorektorem ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardem Pukałą, który w imieniu JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana przekazał dyplom potwierdzający udział w programie szkoleniowym Erasmus+. Za realizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy Uczelni.
Bardzo często wykładowcy jarosławskiej Uczelni odwiedzają Uniwersytet Preszowski w Preszowie w ramach programu Erasmus+ ale także przy okazji innych wydarzeń. Tym bardziej miło nam było gościć reprezentantkę naszego wieloletniego partnera.
Współpraca z Uniwersytetem Preszowskim prowadzona jest na wielu płaszczyznach, z których na uwagę zasługuje ostatnio zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza”. Założenie organizatorów konferencji, z których partnerem wiodącym była Słowacja stanowiło przedstawienie najnowszych wyników badań z zakresu edukacji międzykulturowej na tle uwarunkowań regionalnych.

Celem przyjazdu dr Elena Širá było wzmocnienie obecnej bardzo intensywnej współpracy ze słowackim partnerem, poprzez kontynuację planów dotyczących wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.
W trakcie wizyty zaprezentowane zostały poszczególne jednostki naszej Uczelni, łącznie ze wszystkimi instytutami, biblioteką oraz salami wykładowymi, a także centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym oraz siłownią i studiem do ćwiczeń.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu