Ylmaz Onur Ari

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał dr Yılmaz Onur Ari reprezentujący Wydział Ekonomii Uniwersytetu Bayburt w Turcji, z którym niedawno podpisano umowę o bilateralnej współpracy.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Zadanie wpisuje się w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni.
Celem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika z tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.
Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było wiele. Do najważniejszych należy wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób, jak również podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności naszego gościa.

Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata poprzez wspólne inicjatywy.
W trakcie wizyty zaprezentowane zostały poszczególne jednostki naszej Uczelni, łącznie ze wszystkimi instytutami, biblioteką oraz salami wykładowymi, a także centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym oraz siłownią i studiem do ćwiczeń. Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, był zachwycony serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.
Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się zrealizować podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.