Emin Tas

W dniach 21-25 maja 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał Emin Tas reprezentujący Wydział Inżynierii Lądowej Afyon Kocatepe University w Turcji.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano prezentację związanych z budownictwem laboratoriów: wytrzymałości materiałów, fizyki budowli i technologii betonu, stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej.

Zadanie wpisuje się w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni.
Celem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika z tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej. Wśród zalet wyjazdu wymienić należy niewątpliwe podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności naszego gościa.
Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata poprzez wspólne inicjatywy.
Gość spotkał się z doc. dr Justyną Stasieńko, Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, wymieniając doświadczenia i zainteresowania naukowe.
W trakcie wizyty oprowadzono Emina po całym Kampusie Uczelni, prezentując poszczególne jednostki akademickie.
Niezapomnianym elementem programu było Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne oraz pokój z fotelami do samomasażu, którego zwiedzanie stanowiło przysłowiową "Wisienkę na torcie".
Dzięki mobilności dokonanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się zrealizować podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.