dsc 8191

W czwartek, 18 października 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 połączoną z Jubileuszem 20-lecia naszej Uczelni!
Uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.
Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 zaszczycił Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcin Warchoł.
Po zakończonej Eucharystii JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami miasta w kierunku Kampusu PWSTE.
Oficjalną część uroczystości Jubileuszu 20-lecia PWSTE w Jarosławiu, rozpoczęło wystąpienie JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który podkreślił 20-letnią historię naszej Uczelni, którą opuściło już ponad 21 000 absolwentów.
Podczas przemówienia zauważono osoby zaangażowane w założenie i rozwój jarosławskiej Uczelni. Podsumowując udaną rekrutację na rok akademicki 2018/2019, wskazano jednocześnie na ugruntowaną pozycję w swojej kategorii zarówno w środowisku lokalnym, jak też na tle województwa oraz całego kraju. Wymieniono dotychczasowe sukcesy, przejawiające się w wysokiej pozycji na tle ogólnopolskich rankingów.

Zwrócono również uwagę na historię, bazę dydaktyczną i infrastrukturę techniczną oraz nowe kierunki, czy też realizowane projekty europejskie. JM Rektor zaprezentował także plany na najbliższą przyszłość w świetle nowej ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0.
Po tradycyjnym rektorskim trzykrotnym uderzeniu berłem na znak rozpoczęcia nowego roku akademickiego i odśpiewaniu Gaude Mater Polonia, JM Rektor oddał głos zaproszonym gościom. Jako pierwszy przemówił Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zaznaczył bardzo ważne miejsce uczelni zawodowych na mapie świata akademickiego oraz przekazał Władzom symboliczne obligacje skarbowe na kwotę 17 525 000 zł na inwestycje.
Szczególnie serdecznie powitano studentów I roku, których reprezentacja złożyła uroczyste ślubowanie, otrzymując symboliczne indeksy z rąk Prorektora ds. Studenckich, dra inż. Ryszarda Pukały. Immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów dokonał JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman.
Kierownikom działów i dyrektorom instytutów wręczono statuetki jubileuszowe.
Oprawę muzyczną zapewnił funkcjonujący w Instytucie Humanistycznym naszej Uczelni pod dyrekcją mgr Lucyny Kozioł Chór Akademicki „Appassionato", który odśpiewał Hymn Państwowy, a także tradycyjne Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur w trakcie oficjalnej części inauguracji.
Na zaproszenie Władz Uczelni odpowiedzieli: przedstawiciele duchowieństwa, gospodarze naszego województwa, powiatu i miasta. Przybyli także parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, polskich szkół wyższych z Oświęcimia, Przemyśla, Opola, Łomży, Nowego Sącza, Rzeszowa, Konina, Chełma, Tarnowa, Krosna, Sanoka oraz reprezentanci uczelni zagranicznych, z którymi mamy zaszczyt współpracować, jak: Państwowa Akademia Budownictwa i Architektury w Odessie, Uniwersytet Bankowości w Kijowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny im. M.I. Pyrohowa, Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie, Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Narodowy Uniwersytet Państwowej Fiskalnej Służby Ukrainy w Kijowie, Ogólnoukraińska Organizacja Społeczna UKRAIŃSKO-AUSTRIACKIE TOWARZYSTWO „GALICJA”, Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Preszowski i Międzynarodowa Szkoła Zarządzania w Preszowie na Słowacji.
Obecni byli studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.
Z zaproszenia skorzystali współpracujący z nami na co dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych, jak również przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw i banków oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego Filharmonii Podkarpackiej.

________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu