dsc 0139

W dniach 25-26 października 2018 r. odbyła się VIII konferencja z cyklu „Geomatyka i Inżynieria” na temat: „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”.
Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman. Obecni byli również dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich naszej Uczelni, a także przedstawiciele powiatu i miasta oraz liczne grono prelegentów reprezentujących znane ośrodki naukowe oraz wykonawstwa geodezyjnego z kraju i zagranicy.
Po powitaniu gości przez Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, doc. dr Justynę Stasieńko, rozpoczęła się sesja plenarna, którą poprzedziło wystąpienie prof. dra hab. inż. Janusza Dąbrowskiego, Przewodniczącego Komitetu Naukowego.
Obrady prowadzone w ramach sześciu sesji referatowych poprzedziła sesja plenarna, którą poprowadzili dr hab. inż. Janusz Dąbrowski i dr inż. Monika Balawejder, Kierownik Zakładu Geodezji Zintegrowanej w Instytucie Inżynierii Technicznej naszej Uczelni.
Wymiana bilateralnych doświadczeń i poglądów - zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych, a także rozwój naukowy należały do głównych celów konferencji podzielonej na panele tematyczne oraz sesję posterową.
VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych” zorganizowała kadra Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu w osobach: dr inż. Monika Balawejder, dr inż. Marek Banaś i dr inż. Katarzyna Matkowska we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Rzeszowską, Politechniką Narodową w Atenach, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, a także Uniwersytetem Oradejskim, Towarzystwem Rozwoju i Obszarów Wiejskich oraz rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Do elementarnych zakresów merytorycznych konferencji należały: geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej oraz gospodarka nieruchomościami i kataster nieruchomości, czy też geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geoinformatyka, geomatyka, a także fotogrametria i teledetekcja.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego i Burmistrz Miasta Jarosławia.
Opiekę medialną zapewnił: PRZEGLĄD GEODEZYJNY i GEODETA.

Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu