W dniach 3 i 4 grudnia br. PWSTE w Jarosławiu gościła przedstawicieli zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Sonda ONLUS Sieć Domów Pomocy Uzależnionym w Altivole (TV) we Włoszech.
Prof. Glenda Cappello oraz prof. Lucio Tonello przebywali w naszej Uczelni pod opieką ks. prof. ucz. dr. hab. Andrzeja Rogalskiego, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza.
Pierwszego dnia pobytu omówiona została polityka społeczna w północnych Włoszech oraz struktura działalności Stowarzyszenia, którą zaprezentowała prof. Glenda Cappello.
Z kolei prof. Lucio Tonello przedstawił wykład zatytułowany „Autyzm a trzęsienie Ziemi”.
Poza polskimi studentami w prelekcjach uczestniczyli również przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+ studenci z Hiszpanii i Turcji.

Przypomnijmy, że podpisanie umowy o współpracy z Sonda ONLUS nastąpiło 13 lipca 2018 r. Koncentruje się ona na odbywaniu staży naukowych przez wykładowców PWSTE i praktyk studentów pracy socjalnej u włoskiego partnera.

Autor tekstu i zdjęć mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu