2

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu rozpoczęła współpracę naukową, edukacyjną i kulturalną z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor naszej Uczelni podpisał porozumienie w tej sprawie podczas zorganizowanej w dniu 18 grudnia 2018 r. wizyty partnera zza wschodniej granicy.
W rozmowach uczestniczyła 16-osobowa delegacja z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku z kierującą Działem Współpracy Międzynarodowej, Nataliią Lokatyr.
Podczas pobytu przewodnikiem gości po Kampusie naszej Uczelni była uczestnicząca w spotkaniu mgr Magdalena Bojarska – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Inżynierii Technicznej oraz Ochrony Zdrowia, jak również Biblioteka i inne jednostki PWSTE.
Uczelnie zadeklarowały wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych i naukowych na zlecenie zainteresowanych resortów Polski i Ukrainy oraz innych państw.

Treść umowy zawiera składniki edukacyjne, naukowe i twórcze, oznaczające wspólne korzenie historyczne i kulturowe obu państw obejmujące zapoznanie z tradycjami kulturalnymi Polski i Ukrainy, łącznie z organizacją wspólnych akcji turystycznych, wystaw i wernisaży. Dochodzą do tego również imprezy kulturalne i koncerty oraz festiwale, czy też organizacja tygodni tematycznych.
Element naukowy porozumienia opiera się na wykorzystaniu wzorców funkcjonowania systemów naukowo-technicznych i obejmuje: rozwój stosunków zewnętrznych w dziedzinie nauki, wymianę doświadczeń i bieżącą informację naukową, jak też korzystanie z informacji, laboratoriów naukowych i zasobów informacyjnych. Tworzone będą obiekty własności intelektualnej w zakresie edukacji i nauki, dokonywana będzie ich komercjalizacja, upowszechnianie i innowacyjne wdrażanie. Do badań naukowych zaangażowani zostaną wysoko wykwalifikowani naukowcy. Z kolei młodym dydaktykom udzielane będzie wszechstronne wsparcie.
Składnik edukacyjny porozumienia ma na celu tworzenie nowoczesnych zasad transferu usług edukacyjnych, zgodności programów przygotowania licencjatów i magistrów, staży i wymiany pracowników naukowych oraz studentów w ramach praktyk, a także tworzenia zabezpieczenia dydaktyczno-metodycznego, zgodnie z nowoczesnymi technologiami i trendami rozwoju w edukacji europejskiej. Dochodzi do tego także tworzenie systemu kształcenia na odległość i bazy przygotowania praktycznego, jak też udział pracowników dydaktycznych w przeprowadzaniu wykładów, kursów specjalistycznych, seminariów i zajęć praktycznych u partnera.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu