dsc 0000 2

W dniu 24 kwietnia 2019 r. jarosławska Uczelnia stała się platformą wymiany doświadczeń szerokiego grona ekspertów i beneficjentów programu Erasmus+ podczas konferencji regionalnej programu Erasmus+ poświęconej możliwościom rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, ze szczególnym udziałem związanego z Jarosławiem - Pana Andrzeja Wyczawskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego – któremu bardzo dziękujemy za świetną imprezę!
W gronie autorytetów dokonujących uroczystego otwarcia obrad i powitania gości znalazła się Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP, jak również Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan oraz JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman i dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Spotkania z ekspertami, prezentacja współpracy szkół powiatu jarosławskiego z pracodawcami, a przy tym pokazy umiejętności przy stoiskach dobrych praktyk beneficjentów programu Erasmus+ towarzyszyły eventowi, w którym uczestniczyła imponująca ilość uczniów i studentów, a także nauczycieli i wykładowców oraz dyrektorów szkół z całego regionu. Wydarzeniem zainteresowali się także studenci z Hiszpanii i Turcji, przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.

Celem spotkania była promocja ponadnarodowej mobilności uczniów i praktycznej nauki zawodu poprzez wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodowych z prezentacją partnerstw szkół z pracodawcami i uczelniami w ramach programu Erasmus+ (oraz PO WER), czy też skutecznego korzystania z oferty FRSE w odniesieniu do programów Edukacja i E+, jak też omówienie europejskich i światowych konkursów EuroSkills i WorldSkills.
Prawdziwą sensację wywołało obecne po raz pierwszy w Jarosławiu - Mobilne Centrum Edukacyjne, czyli wyposażony w najnowocześniejsze technologie, truck szkoleniowy FRSE, umożliwiający wirtualną przestrzeń do nauki m.in. robotyki i programowania dla uczniów, a przy tym inspirację dla nauczycieli do angażowania szkół w programy Erasmus+ i eTwinning.

Autor zdjęć i tekstu: mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu