47

W dniu 7 czerwca 2019 r. na terenie miasteczka akademickiego naszej Uczelni zainaugurowano święto Społeczności Akademickiej PWSTE w Jarosławiu.
W obecności JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana oraz Prorektora ds. Studenckich, dra inż. Ryszarda Pukały, dyrektorów instytutów, wykładowców i studentów, także studentów zagranicznych z programu Erasmus+ - przedstawiciele Samorządu Studenckiego odebrali symboliczne klucze do „bram miasta" z rąk dra Dariusza Tracza, Wiceburmistrza Miasta Jarosławia.
Gospodarz miejsca życzył młodzieży świetnej oraz bezpiecznej zabawy.
W programie wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji, wśród których na wyróżnienie zasługuje wywołujący spore emocje konkurs na najlepsze przebranie indywidualne i grupowe.
Następnie nadszedł czas na koncerty. Młodzież bawiła się przy żywiołowej i dynamicznej muzyce zespołów: Dejw, Long & Junior, a także DBOMB, Borys LBD i Nowator.

Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu