dsc 0000

„Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”, pod tym hasłem odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 12 czerwca 2019 r. przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu oraz istniejący przy naszej Uczelni Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Uroczystego otwarcia obrad składających się na konferencję uwzględniającą myśl A. Kępińskiego zawartą w słowach: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia”, dokonał JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Wydarzenie zaszczycili: dr Dariusz Tracz, Wiceburmistrz Miasta Jarosławia, a także przedstawiciele grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów, absolwentów pielęgniarstwa i pracy socjalnej. Do dyskusji zaproszono naukowców reprezentujących szerokie grono uczelni z różnych części kraju, a także psychologów, filozofów, socjologów i pedagogów.
Sympozjum rozpoczęło wystąpienie Dyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia: dr Marty Cebulak i dr Małgorzaty Dziechciaż, którym przypadł także zaszczyt uroczystego powitania gości.

W obrębie tematu spotkania obradowano w ramach sesji plakatowej i dwóch modułów referatowych, z których pierwszy zatytułowano „Osoby w starszym wieku we współczesnym społeczeństwie”. Na drugi panel tematyczny składały się wystąpienia poświęcone problemom i potrzebom osób w podeszłym wieku. Taki podział merytoryczny pozwolił na pełniejsze zrozumienie postępu współczesnej medycyny, której interdyscyplinarny charakter wpisuje się w nauki o zdrowiu.
„Starość jako zjawisko społeczne” podczas prelekcji wprowadzającej omówił, inicjując panel wystąpień prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor naszej Uczelni. Sesję plenarną wypełniły dodatkowo dwa wystąpienia: dra hab. Jerzego Błaszczuka, Kierownika Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i mgr Iwony Karasowskiej-Stepaniak, Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.
Zróżnicowanie autorów referatów wpłynęło na odmienność i poziom naukowy poszczególnych wystąpień, poświęconych zarówno formom opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, jak i uwarunkowaniom zapotrzebowania na opiekę osób w podeszłym wieku.
Starzenie się społeczeństwa jest kluczowym elementem obecnych przeobrażeń cywilizacyjnych, będąc jednocześnie zadaniem, jak i wyzwaniem XXI wieku.
Patronat Honorowy: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.


________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu