dsc 0545
W dniu 27 czerwca 2019 r. z inicjatywy Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu we współpracy z programem edukacyjnym Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. „Nowoczesne Zarządzaniem Biznesem” zorganizowana została VII międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych". Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady poprzedziło otwarcie sympozjum, którego w imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana dokonał dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu.

Nie zabrakło przedstawicieli współpracujących instytucji, jak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Okręgowa Inspekcja Pracy, czy też Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Obecne były reprezentacje polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, których z jarosławską uczelnią łączy długoletnia współpraca.

W obrębie tematu spotkania z udziałem reprezentantów instytucji oraz pracowników naszej Uczelni, debatowano łącznie w ramach 3 paneli dyskusyjnych.
Zaszczyt powitania przybyłych gości, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele jednostek samorządowych, jak i instytucji finansowych, a także partnerskich uczelni z Rzeszowa, Lublina i Krakowa - przypadł dr Tatianie Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów integrujący lokalne środowisko przedsiębiorców z nauką i teorię z praktyką - przedstawiciele Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania, jak również interesariusze zewnętrzni z partnerskich instytucji.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli naukowcy reprezentujący: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, jak również Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Simona Kuznetsa oraz Narodową Akademię Nauk Ukrainy w Odessie i Narodową Akademię Nauk Prawnych Ukrainy w Charkowie.

Celem obrad było wypracowanie modelu platformy współpracy środowiska naukowo-dydaktycznego, biznesowego oraz samorządu lokalnego, przy równoczesnym osiągnięciu równowagi w potrzebach wszystkich partnerów i podnoszeniu świadomości w zakresie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
Partnerami strategicznymi współorganizującymi konferencję były: firma B&P Engineering, Santander Bank Polska S.A. Oddział w Jarosławiu, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Lodziarnia Fragola Jarosław oraz „LYCRA” Handel-Usługi Zbigniew Dziedzic.

Patronat Honorowy: Senator RP Mieczysław Golba, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jarosławski oraz Burmistrz Miasta Jarosławia, Krajowa Administracja Skarbowa, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Państwowa Inspekcja Pracy i PGE Obrót S.A. i MDM Polska Sp. z o.o., a także Politechnika Rzeszowska, Lwowski Państwowy Instytut Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Instytut Naukowo-Badawczy Zapewnienia Ram Prawnych dla Rozwoju Innowacyjności Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy.

Opiekę medialną nad wydarzeniem sprawowały: Gazeta Jarosławska, Ekspres Jarosławski oraz Telewizja Internetowa pod24.info i TV Student.

_______________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu