dsc 0001

W dniach 4-5 września 2019 r. w PWSTE w Jarosławiu miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wektory Bezpieczeństwa 2019” pod hasłem ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI. Radzie programowej przewodniczył JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, który dokonał otwarcia obrad sympozjum.
Celem zorganizowanego z inicjatywy prof. ucz. dr. hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego - po raz piąty spotkania była prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie: kształtowania bezpieczeństwa państwa, wpływu jego bezpieczeństwa na sytuację obywateli oraz promocja jarosławskiej Uczelni.
W omówienie aktualnych problemów bezpieczeństwa państwa zaangażowali się naukowcy zagranicznych środowisk akademickich, których wystąpienia wpłynęły na pogłębienie współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej z zagranicy i kraju, reprezentujący: Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Białoruś), Akademię Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie (Rosja) oraz Polsko-Amerykański Instytut Badań Społecznych w New Jersey (USA), jak również Akademię Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji.
Na spotkanie składały się obszary tematyczne obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także ekonomicznego państwa, jak również oddziaływanie jego polityki na rozwój zasobów ludzkich. Prelegenci zagłębili się w kwestie terroryzmu rozumianego jako zagrożenie bezpieczeństwa w Europie.

Konferencję zaszczycili:
docent, dr. Aliaksandr Amelyaniuk – pierwszy Prorektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego na Białorusi
profesor dr. Anatoli Radchuk – Dziekan Wydziału Ekonomii BPUT
profesor dr hab. Yury Pauliuchuk – koordynator współpracy białorusko-polskiej
profesor dr hab. inż. Vojtech Jurcak - Akademia Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji
profesor dr hab. Nadezhda Psareva - Akademia Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie, Rosja
profesor dr hab. Hubert Jurjewicz - Polish-American Institute of Social Research, New Jersey, USA

________________________________________
Autor zdjęć i tekstu: mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu