0

W dniu 3 października 2019 r. jarosławska Uczelnia kolejny raz stała się platformą wymiany doświadczeń szerokiego grona ekspertów i beneficjentów programu Erasmus+ podczas II Konferencji Regionalnej Programu Erasmus+ poświęconej możliwościom rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, ze szczególnym udziałem związanego z Jarosławiem - Pana Andrzeja Wyczawskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego – któremu bardzo dziękujemy za świetną imprezę!
W gronie autorytetów dokonujących uroczystego otwarcia obrad i powitania gości znalazł się JM Rektor PWSTE, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, jak również Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan. Pan Rektor w swoim wystąpieniu zaznaczył sukcesy jarosławskiej Uczelni na płaszczyźnie współpracy z zagranicą oraz perfekcyjną realizację programu Erasmus+, podkreślając duże zainteresowanie kadry i studentów wyjazdami zagranicznymi.

Celem spotkania była promocja ponadnarodowej mobilności uczniów i praktycznej nauki zawodu poprzez wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodowych z prezentacją partnerstw szkół z pracodawcami i uczelniami w ramach programu Erasmus+ (oraz PO WER), czy też skutecznego korzystania z oferty FRSE.

W wystąpieniu wprowadzającym, bogatym w przydatne informacje merytoryczne dla wnioskodawców Pani Bożena Mayer-Gawron inspirowała nauczycieli do angażowania szkół w programy UE Erasmus+. Podobnie, jak prezentujący europejską jakość kształcenia zawodowego w Niemczech i Anglii na podstawie zrealizowanego projektu swojej placówki - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, Adam Tomaszewski.

Spotkania z ekspertami i prezentacja projektów realizowanych przez jarosławskie szkoły, a przy tym szeroka oferta promocyjna przy mistrzowsko zorganizowanych stoiskach Zespołu Promocji i Komunikacji, a także Zespołu Upowszechniania Rezultatów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - towarzyszyły eventowi, w którym uczestniczyła imponująca ilość młodzieży, nauczycieli i wykładowców oraz dyrektorów szkół z całego regionu.

Wydarzeniem zainteresowali się także Koordynator Instytucjonalny i Koordynatorzy Instytutowi Programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu. Obecna była Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Marcin Warchoła, Marek Zarychta, Anna Muzyczka i Krzysztof Markowski.

Drugą część spotkania poświęcono na równoległe warsztaty obejmujące tematykę staży i praktyk zagranicznych dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego, jak również ponadnarodowej mobilności uczniów – POWER.

Dostępne były punkty informacyjne FRSE: Erasmus+, ECVET, Europass, EPALE, POWER, Program EDUKACJA.


________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu