dsc 0001

W piątek, 11 października 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020!
Zgodnie z tradycją uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp Józef Michalik przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.
Po zakończonej Eucharystii JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście wzięli udział w oficjalnej części uroczystości, którą rozpoczęło wystąpienie JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który podkreślił ponad 20-letnią historię naszej Uczelni.
Podczas przemówienia zauważono osoby zaangażowane w założenie i rozwój jarosławskiej Uczelni. Podsumowując udaną rekrutację na rok akademicki 2019/2020, wskazano jednocześnie na ugruntowaną pozycję w swojej kategorii zarówno w środowisku lokalnym, jak też na tle województwa oraz całego kraju. Wymieniono dotychczasowe sukcesy, zapowiadając powstanie ciekawych kierunków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowane otwarcie Centrum Popularyzacji Nauki, jako efektu współpracy Uczelni i Samorządu.
Zwrócono również uwagę na historię, bazę dydaktyczną i infrastrukturę techniczną oraz nowe kierunki, czy też realizowane projekty europejskie, łącznie z wyjazdami w ramach programu Erasmus+ i prestiżową nominację jarosławskiej PWSTE wśród 5 najlepszych uczelni w kraju w konkursie EDUinspiracje 2019.

Po tradycyjnym rektorskim trzykrotnym uderzeniu berłem na znak rozpoczęcia nowego roku akademickiego i odśpiewaniu Gaude Mater Polonia, JM Rektor oddał głos zaproszonym gościom, wśród których znaleźli się: Anna Schmidt-Rodziewicz. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, a także Marcin Zaborniak, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, jak również Posłowie na Sejm RP: Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa oraz Tadeusz Chrzan, Starosta Powiatu Jarosławskiego i Waldemar Paluch, Burmistrz Miasta Jarosławia.
Szczególnie serdecznie powitano studentów I roku, których immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów dokonał JM Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman wspólnie z Prorektorem ds. Studenckich, drem inż. Ryszardem Pukałą. Zaszczyt powitania przybyłych gości przypadł doc. dr Dorocie Dejniak, Prorektor ds. Dydaktycznych.
Oprawę muzyczną zapewnił funkcjonujący w Instytucie Humanistycznym naszej Uczelni pod dyrekcją mgr Lucyny Kozioł Chór Akademicki „Appassionato", który odśpiewał Hymn Państwowy, a także tradycyjne Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur w trakcie oficjalnej części inauguracji.
Na zaproszenie Władz Uczelni odpowiedzieli: przedstawiciele duchowieństwa, gospodarze naszego województwa, powiatu i miasta. Przybyli także parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, polskich szkół wyższych z całego kraju oraz reprezentanci uczelni zagranicznych, z którymi mamy zaszczyt współpracować, jak: Uniwersytet Bankowości w Kijowie, Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie, Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie oraz Uniwersytet Preszowski na Słowacji.
Obecni byli studenci z Hiszpanii i Turcji oraz Pakistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i innych narodowości przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.
Z zaproszenia skorzystali współpracujący z nami na co dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych, jak również przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw i banków oraz dyrektorzy szkół.
Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny zatytułowany „Współczesna polszczyzna – rewolucyjne zmiany”, który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.

________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu