1

W dniu 3 lutego br. rozpoczęła się trwająca dwa tygodnie wizyta studentów studiów magisterskich z wydziału ekonomii partnerskiego Uniwersytetu Państwowego im. Al-Farabi z Kazachstanu.

Celem przyjazdu jest udział w szkole zimowej zatytułowanej: „Innowacyjny rozwój i praktyki w zglobalizowanej gospodarce - aspekty finansowe”, zorganizowanej w ramach zawartej 17 grudnia 2019 r. umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Kazachskim Uniwersytetem Państwowym im. Al-Farabi.
Gości w imieniu JM Rektora prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana powitał dr inż. Ryszard Pukał, Prorektor ds. Studenckich naszej Uczelni, będący jednocześnie głównym inicjatorem i organizatorem wydarzenia.
Podczas pierwszego dnia pobytu przewodnikiem gości po Kampusie naszej Uczelni była uczestnicząca w spotkaniu mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu. Zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Inżynierii Technicznej oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej należące do Ochrony Zdrowia, jak również inne jednostki PWSTE.
Podczas pobytu goście pozostają pod opieką dra inż. Piotra Maziarza, Kierownika Działu Praktyk Studenckich z Akademickim Biurem Karier.

Studentom zaprezentowano Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne z siłownią, studiem do ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz pokojem z fotelami do samomasażu, jak również laserową strzelnicę multimedialną.
Zagraniczni goście podkreślili nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, byli zachwyceni serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.
Wzięli również udział w Ekonomicznym Forum Europa – Ukraina 2020. W programie ich pobytu znalazły się zajęcia j. polskiego oraz wiele wykładów merytorycznych, których zrealizowania podjęli się pracownicy naszej Uczelni. Zaplanowano zwiedzanie Jarosławia oraz wyjazd do Krakowa.

Narodowy Uniwersytet Al-Farabi w Kazachstanie jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego Republiki Kazachstanu, która jako pierwsza zdała państwową certyfikację i uzasadniła swoje prawo do prowadzenia działalności akademickiej na wszystkich specjalnościach i poziomach. Jest liderem rankingu oceny wszystkich uniwersytetów w Kazachstanie. Uniwersytet ma ogromny potencjał edukacyjny, naukowy, innowacyjny i produkcyjny, który ma na celu szkolenie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach,

oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu