1
Assoc. Prof. Dr. Şerife Yurdagül KUMCU, scientist from Necmettin Erbakan University visited the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw within Erasmus+ Programme (14-18.10.2019). The guest was looked after by Magdalena Bojarska, Spokesperson and the Head of International Relations Office and Erasmus+ Institutional Coordinator of the host institution.
 

W dniach 14-18 października 2019 r. gościliśmy w naszej Uczelni prof. Şerife Yurdagül KUMCU, reprezentującą Necmettin Erbakan University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia programu dydaktycznego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.
Skoncentrowany na wykładach dla studentów z Hiszpanii i Turcji przebywających w PWSTE także w ramach programu Erasmus+ pobyt, stanowił wypełnioną wspaniałą atmosferą lekcję międzynarodowej wymiany doświadczeń. W bardzo sympatycznym spotkaniu udział wzięli również studenci, uczestniczący w wyjazdach za granicę. Gościa oprowadzono po Kampusie Uczelni, a na zakończenie wykładowcy z Turcji przekazany został certyfikat potwierdzający aktywne prowadzenie zajęć.
Do głównych celów wizyty należy zaliczyć wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów. Zadanie wpisuje się również w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni. Priorytetem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych reprezentanta tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w jednostce zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.
Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było sporo. Wśród nich na uwagę zasługuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób.
Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata.