Back to Top

Wydarzenia

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”

Opublikowano: poniedziałek, 29 październik 2018 09:18 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0139

W dniach 25-26 października 2018 r. odbyła się VIII konferencja z cyklu „Geomatyka i Inżynieria” na temat: „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”.
Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman. Obecni byli również dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich naszej Uczelni, a także przedstawiciele powiatu i miasta oraz liczne grono prelegentów reprezentujących znane ośrodki naukowe oraz wykonawstwa geodezyjnego z kraju i zagranicy.
Po powitaniu gości przez Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, doc. dr Justynę Stasieńko, rozpoczęła się sesja plenarna, którą poprzedziło wystąpienie prof. dra hab. inż. Janusza Dąbrowskiego, Przewodniczącego Komitetu Naukowego.
Obrady prowadzone w ramach sześciu sesji referatowych poprzedziła sesja plenarna, którą poprowadzili dr hab. inż. Janusz Dąbrowski i dr inż. Monika Balawejder, Kierownik Zakładu Geodezji Zintegrowanej w Instytucie Inżynierii Technicznej naszej Uczelni.
Wymiana bilateralnych doświadczeń i poglądów - zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych, a także rozwój naukowy należały do głównych celów konferencji podzielonej na panele tematyczne oraz sesję posterową.
VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych” zorganizowała kadra Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu w osobach: dr inż. Monika Balawejder, dr inż. Marek Banaś i dr inż. Katarzyna Matkowska we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Rzeszowską, Politechniką Narodową w Atenach, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, a także Uniwersytetem Oradejskim, Towarzystwem Rozwoju i Obszarów Wiejskich oraz rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Czytaj więcej: VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i...

Aktualizacja umowy o współpracy między PWSTE i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie

Opublikowano: sobota, 27 październik 2018 22:37 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0000

W dniu 19 października 2018 r. zaktualizowana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie z JM Rektor, prof. Tetyaną Dmitrivną Scherban.
October 19th, 2018 the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, represented by Rector, Professor Krzysztof Rejman and the Mukachevo State University with the Rector, Professor Tetiana Dmytrivna Shcherban has updated the bilateral agreement about scientific, educational and cultural cooperation.
W rozmowach uczestniczyły dodatkowo: Yaroslava Yuriivna Demyan, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie oraz Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Uczelnie będą kontynuowały kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.

Czytaj więcej: Aktualizacja umowy o współpracy między PWSTE i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 i OBCHODY 20-LECIA PWSTE

Opublikowano: poniedziałek, 22 październik 2018 06:29 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 8191

W czwartek, 18 października 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 połączoną z Jubileuszem 20-lecia naszej Uczelni!
Uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.
Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 zaszczycił Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcin Warchoł.
Po zakończonej Eucharystii JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami miasta w kierunku Kampusu PWSTE.
Oficjalną część uroczystości Jubileuszu 20-lecia PWSTE w Jarosławiu, rozpoczęło wystąpienie JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który podkreślił 20-letnią historię naszej Uczelni, którą opuściło już ponad 21 000 absolwentów.
Podczas przemówienia zauważono osoby zaangażowane w założenie i rozwój jarosławskiej Uczelni. Podsumowując udaną rekrutację na rok akademicki 2018/2019, wskazano jednocześnie na ugruntowaną pozycję w swojej kategorii zarówno w środowisku lokalnym, jak też na tle województwa oraz całego kraju. Wymieniono dotychczasowe sukcesy, przejawiające się w wysokiej pozycji na tle ogólnopolskich rankingów.

Czytaj więcej: INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 i OBCHODY 20-LECIA PWSTE

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Opublikowano: czwartek, 11 październik 2018 07:02 Magda Bojarska Drukuj E-mail
1
W dniach 26-28.09.2018 r. i 3-5.10.2018 r. PWSTE w Jarosławiu kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i prowadząca zajęcia mgr Switłana Panast. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego.
Celem organizowanej inicjatywy było kształcenie poprawności w zakresie języka polskiego na takim poziomie zaawansowania, który umożliwi sprawne porozumiewanie się podczas studiów w naszej Uczelni.
Edukacyjny projekt realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej stanowił niepowtarzalną sposobność do nauki języka polskiego przez obcokrajowców, a przy tym poznania historii i kultury naszego miasta. Był zarazem istotnym elementem w kształtowaniu wzajemnej przyjaźni oraz perspektywy współpracy na płaszczyźnie kultury.
W ramach organizowanej przez jarosławską Uczelnię szkoły językowej zaplanowano zajęcia dydaktyczne, na które składały się codzienne spotkania z lektoratu języka polskiego, które poprowadziła mgr Switłana Panast.

Czytaj więcej: Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Naukowiec z Afyon Kocatepe University z wizytą w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Opublikowano: środa, 30 maj 2018 07:05 Magda Bojarska Drukuj E-mail
Emin Tas

W dniach 21-25 maja 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał Emin Tas reprezentujący Wydział Inżynierii Lądowej Afyon Kocatepe University w Turcji.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano prezentację związanych z budownictwem laboratoriów: wytrzymałości materiałów, fizyki budowli i technologii betonu, stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej.

Czytaj więcej: Naukowiec z Afyon Kocatepe University z wizytą w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Wizyta kolejnego naukowca w PWSTE w ramach programu Erasmus+

Opublikowano: poniedziałek, 30 kwiecień 2018 10:47 Magda Bojarska Drukuj E-mail
Ylmaz Onur Ari

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał dr Yılmaz Onur Ari reprezentujący Wydział Ekonomii Uniwersytetu Bayburt w Turcji, z którym niedawno podpisano umowę o bilateralnej współpracy.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Zadanie wpisuje się w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni.
Celem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika z tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.
Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było wiele. Do najważniejszych należy wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób, jak również podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności naszego gościa.

Czytaj więcej: Wizyta kolejnego naukowca w PWSTE w ramach programu Erasmus+

Akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Opublikowano: piątek, 23 marzec 2018 13:30 Magda Bojarska Drukuj E-mail
Orzechowce Final

Przekazaniem zebranych artykułów podczas dwukrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która miała miejsce w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów. Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Delegację podjął Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorami inicjatywy byli studenci II roku kierunku zarządzanie i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania we współpracy z mgr Magdaleną Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i studentami z zagranicy przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na dwa etapy zrealizowane w dniach 19 stycznia i 23 marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w kilku sklepach zoologicznych i spożywczych. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

Czytaj więcej: Akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Dzień Otwarty w PWSTE - 8 marca 2018 r.

Opublikowano: piątek, 16 marzec 2018 14:27 Magda Bojarska Drukuj E-mail
DO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z towarzyszącymi im pedagogami skorzystali z zaproszenia do wzięcia udziału w Dniu Otwartym PWSTE w Jarosławiu, który odbył się w czwartek, 8 marca 2018 r.
Imprezę poprowadził Michał „MICHU” Sobkowski - prezenter ogólnopolskiego pasma w Radiu ESKA.
Mnóstwo młodzieży z całego regionu, dla której przygotowano szereg atrakcji - miało okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich pięciu instytutów.
Odwiedzających mury naszej Uczelni przywitał JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, któremu towarzyszyli Prorektorzy ds. Dydaktycznych i Studenckich.
Do Dnia Otwartego przyłączyli się również studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.
Poprzez bezpośredni kontakt z kadrą oraz studentami, uczniowie przekonali się o atmosferze panującej w Uczelni i możliwościach, jakie w przyszłej karierze zawodowej daje nauka w PWSTE. Podczas zwiedzania Kampusu można było częstować się pyszną grochówką.
Tegoroczny Dzień Otwarty udowodnił, że Kampus PWSTE kwitnie, rozwija się prężnie i stanowi miejsce tętniące pełnią życia studenckiego.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w PWSTE - 8 marca 2018 r.

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wizytą w PWSTE w Jarosławiu

Opublikowano: piątek, 09 marzec 2018 14:00 Magda Bojarska Drukuj E-mail
J Gowin MNiSW

W dniu 2 marca 2018 r. w murach PWSTE w Jarosławiu gościł odpowiadający za politykę naukową państwa - Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wicepremier powitany przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana zaprezentował projekt tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, ze zmianami wprowadzonymi po kilkumiesięcznych konsultacjach społecznych i międzyresortowych.
Priorytetem spotkania była dyskusja na temat planowanych reform obejmujących system szkolnictwa wyższego w odniesieniu do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które po przekształceniu zmienią nazwę na Publiczne Uczelnie Zawodowe.
W Auli Centrum Kultury Akademickiej naszej Uczelni zgromadzili się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni i studenci, a także wszyscy zainteresowani reformą szkolnictwa wyższego i nauki oraz założeniami nowej ustawy.

Czytaj więcej: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wizytą w PWSTE...

Wykładowca z Universytetu Preszowskiego na Słowacji w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Opublikowano: wtorek, 06 marzec 2018 07:33 Magda Bojarska Drukuj E-mail
Elena Sira

W dniach 27 lutego-1 marca 2018 r. Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odwiedziła dr Elena Širá reprezentująca Wydział Zarządzania słowackiego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie.
Podczas pobytu stanowiącego realizację programu Erasmus+ gość spotkał się z Prorektorem ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardem Pukałą, który w imieniu JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana przekazał dyplom potwierdzający udział w programie szkoleniowym Erasmus+. Za realizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy Uczelni.
Bardzo często wykładowcy jarosławskiej Uczelni odwiedzają Uniwersytet Preszowski w Preszowie w ramach programu Erasmus+ ale także przy okazji innych wydarzeń. Tym bardziej miło nam było gościć reprezentantkę naszego wieloletniego partnera.
Współpraca z Uniwersytetem Preszowskim prowadzona jest na wielu płaszczyznach, z których na uwagę zasługuje ostatnio zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza”. Założenie organizatorów konferencji, z których partnerem wiodącym była Słowacja stanowiło przedstawienie najnowszych wyników badań z zakresu edukacji międzykulturowej na tle uwarunkowań regionalnych.

Czytaj więcej: Wykładowca z Universytetu Preszowskiego na Słowacji w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Wykładowca z tureckiego Uniwersytetu Toros z wykładami w PWSTE w Jarosławiu

Opublikowano: poniedziałek, 05 luty 2018 08:17 Magda Bojarska Drukuj E-mail
Ali

W dniach 22-26 stycznia br. do PWSTE w Jarosławiu z wykładami przyjechał prof. nadzw. dr hab. Ali Kemal HAVARE z Wydziału Inżynierii tureckiego Uniwersytetu Toros zlokalizowanego w mieście Mersin, z którym Dział Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni nawiązał współpracę.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów informatyki stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu.
Podczas wizyty gość odwiedził JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom potwierdzający program dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.

Czytaj więcej: Wykładowca z tureckiego Uniwersytetu Toros z wykładami w PWSTE w Jarosławiu

Strona 2 z 7