Back to Top

Wydarzenia

Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

Opublikowano: piątek, 15 marzec 2019 03:52 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0000

Przekazaniem zebranych artykułów podczas czterokrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbywała się od listopada 2018 r. do marca br. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i sklepu E.Leclerc przy ul. Sportowej w Przemyślu oraz sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu.
Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Podczas kilku wizyt delegację podejmował Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorami inicjatywy była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu we współpracy ze studentami z Hiszpanii i Turcji przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na 4 etapy zrealizowane od listopada ub. do marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w sklepach zlokalizowanych w Jarosławiu i Przemyślu. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

Czytaj więcej: Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

ORSZAK TRZECH KRÓLI W JAROSŁAWIU - 6 STYCZNIA 2019 R.

Opublikowano: czwartek, 10 styczeń 2019 11:41 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 2516

W obchodzoną 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, określaną potocznie jako „Święto Trzech Króli” ulicami naszego miasta przeszedł, organizowany już po raz ósmy w Jarosławiu, Orszak Trzech Króli.
Niosące duchowe przesłanie wszystkim mieszkańcom wydarzenie zainaugurowała Msza Św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Gość Honorowy Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Tegoroczne hasło brzmiało: „Odnowić oblicze ziemi” i nawiązywało do I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
Głównym organizatorem koordynującym przedsięwzięcie od ośmiu lat jest Archiprezbiter Jarosławski, Ks. Prałat Andrzej Surowiec, który poprowadził przygotowywaną cały rok, uroczystość.
Składały się na nią 4 barwne korowody: europejski, afrykański i azjatycki oraz Świętej Rodziny, które wyruszyły jednocześnie w samo południe w procesjach prowadzonych ulicami miasta sprzed jarosławskich kościołów: Chrystusa Króla, Ojców Reformatów i Miłosierdzia Bożego. Każdym, oznaczonym innym kolorem, kierował jeden z królów.
Najwcześniej do celu dotarł czwarty Orszak Świętej Rodziny z Pastuszkami i osiołkiem, który powędrował z Kolegiaty Jarosławskiej.
Po dojściu na jarosławski Rynek pozostałych Orszaków podczas wspólnego kolędowania, podążając do Betlejemskiego Żłóbka w poszukiwaniu Dzieciątka Jezus, Trzej Królowie z towarzyszącymi im Orszakami podziwiali inscenizacje jasełkowe.
Niebieski Orszak Afrykański ruszył z kościoła Ojców Reformatów, prowadzony przez Króla Baltazara. Zielonym Orszakiem Azjatyckim pokierował Król Melchior z kościoła Miłosierdzia Bożego. Natomiast w Czerwonym Orszaku Europejskim z Królem Kacprem na czele, który wyruszył z kościoła Chrystusa Króla przeszedł Pasterz Diecezji Przemyskiej oraz parlamentarzyści, władze powiatowe i miejskie, wójtowie z ratownikami, służbami mundurowymi i reprezentacją PWSTE w Jarosławiu, którą stanowili JM Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman oraz Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło i dr Alicja Kłos z Instytutu Ochrony Zdrowia, a także studenci z bardzo liczną grupą zagranicznych żaków z programu Erasmus+.

Czytaj więcej: ORSZAK TRZECH KRÓLI W JAROSŁAWIU - 6 STYCZNIA 2019 R.

Rozpoczęcie współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Opublikowano: środa, 02 styczeń 2019 13:19 Magda Bojarska Drukuj E-mail
2

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu rozpoczęła współpracę naukową, edukacyjną i kulturalną z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor naszej Uczelni podpisał porozumienie w tej sprawie podczas zorganizowanej w dniu 18 grudnia 2018 r. wizyty partnera zza wschodniej granicy.
W rozmowach uczestniczyła 16-osobowa delegacja z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku z kierującą Działem Współpracy Międzynarodowej, Nataliią Lokatyr.
Podczas pobytu przewodnikiem gości po Kampusie naszej Uczelni była uczestnicząca w spotkaniu mgr Magdalena Bojarska – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Inżynierii Technicznej oraz Ochrony Zdrowia, jak również Biblioteka i inne jednostki PWSTE.
Uczelnie zadeklarowały wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych i naukowych na zlecenie zainteresowanych resortów Polski i Ukrainy oraz innych państw.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w...

Wykłady przedstawicieli włoskiej instytucji partnerskiej w PWSTE w Jarosławiu

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018 09:59 Magda Bojarska Drukuj E-mail

W dniach 3 i 4 grudnia br. PWSTE w Jarosławiu gościła przedstawicieli zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Sonda ONLUS Sieć Domów Pomocy Uzależnionym w Altivole (TV) we Włoszech.
Prof. Glenda Cappello oraz prof. Lucio Tonello przebywali w naszej Uczelni pod opieką ks. prof. ucz. dr. hab. Andrzeja Rogalskiego, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza.
Pierwszego dnia pobytu omówiona została polityka społeczna w północnych Włoszech oraz struktura działalności Stowarzyszenia, którą zaprezentowała prof. Glenda Cappello.
Z kolei prof. Lucio Tonello przedstawił wykład zatytułowany „Autyzm a trzęsienie Ziemi”.
Poza polskimi studentami w prelekcjach uczestniczyli również przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+ studenci z Hiszpanii i Turcji.

Czytaj więcej: Wykłady przedstawicieli włoskiej instytucji partnerskiej w PWSTE w Jarosławiu

Podpisanie umowy o współpracy między PWSTE i Partium Christian University z siedzibą w Oradei w Rumunii

Opublikowano: piątek, 14 grudzień 2018 09:10 Magda Bojarska Drukuj E-mail
1

W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Partium Christian University w Oradei w Rumunii z JM Rektorem, prof. Józsefem Pálfi.

W rozmowach uczestniczył także Rektor Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji, prof. dr hab. Peter Kónya oraz Prorektor, prof. ucz. dr hab. Peter Adamišin.


Uczelnie rozpoczną kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiana wyników prowadzonych prac badawczych przez każdą ze stron, jak również mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów i studentów, łącznie z organizacją dla nich staży.
Podczas spotkania partnerzy zapewnili o podejmowaniu bilateralnych inicjatyw umożliwiających organizację konferencji naukowych i seminariów, jak również przygotowanie publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych, łącznie z wymianą literatury i doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach.
Dodatkowo Rektorzy uczelni zadeklarowali organizację przedsięwzięć kulturalnych i działań, które przyczynią się do nawiązania stosunków w sferze nauki. Współpracą zostaną objęte: udział w projektach związanych z edukacją, badaniami i rozwojem oraz opracowanie programów nauczania, w tym wspólnych kursów.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy o współpracy między PWSTE i Partium Christian University z siedzibą w Oradei w...

Delegacja z łotewskiego International Cosmetology College w jarosławskiej PWSTE w ramach programu Erasmus+

Opublikowano: czwartek, 13 grudzień 2018 11:16 Magda Bojarska Drukuj E-mail
1

W dniach 26-28 listopada br. w PWSTE w Jarosławiu gościliśmy reprezentację nowego partnera - International Cosmetology College z siedzibą w Rydze na Łotwie.

Z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni i odpowiadającej za realizację przedsięwzięcia skorzystały: doc. Baiba Grina, stylistka oraz specjalistka od makijażu i dermatolog, dr Ilze Jakobsone.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów kosmetologii stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Ochrony Zdrowia. Zainaugurowało go spotkanie z dyrekcją: dr Martą Cebulak oraz dr Małgorzatą Dziechciaż.
Cel mobilności stanowiło zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z wizyty, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem zarządzającym uczelni goszczącej. Podczas rozmów zaplanowano wyjazdy studenckie, zagłębiając się w porównanie programów kształcenia obu instytucji.
Tematem wykładów dr Ilze Jakobsone były infekcje wirusowe skóry, które omówiła dla III roku kosmetologii. Z kolei stylistka, doc. Baiba Grina spotykając się z I i II rokiem kosmetologii przedstawiła prelekcje zatytułowane: „Prawie wszystko o brwiach” oraz „Moda: piękno i szaleństwo na przestrzeni wieków”. Podczas warsztatów praktycznych zaprezentowany został makijaż charakterystyczny dla lat 20-tych.

Czytaj więcej: Delegacja z łotewskiego International Cosmetology College w jarosławskiej PWSTE w ramach programu...

I MIKOŁAJKOWY FINAŁ AKCJI NA RZECZ ZWIERZAKÓW Z ORZECHOWIEC

Opublikowano: poniedziałek, 10 grudzień 2018 12:01 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0771

W dniu 3 grudnia br. odbył się I mikołajkowy etap akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ przekazali zebrane artykuły podczas wizyty w Orzechowcach.
Delegację podjęła załoga Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, od której dowiedzieliśmy się, że obecnie zwierzaki najbardziej potrzebują mokrej i suchej karmy dla psów i kotów.
Akcja rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do 15 lutego 2019 r. Prowadzona jest na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.
Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów ciągle zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski oraz żwirek dla kotów, koce i ręczniki.

Organizatorami inicjatywy są zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.
Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej: I MIKOŁAJKOWY FINAŁ AKCJI NA RZECZ ZWIERZAKÓW Z ORZECHOWIEC

Charytatywna akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu

Opublikowano: środa, 21 listopad 2018 15:17 Magda Bojarska Drukuj E-mail

schronisko 2018 2019 niebieski str

 

Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ organizują charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się w dniach od 20 listopada 2018 r. do 15 lutego 2019 r. zarówno na terenie PWSTE, jak i w wybranych sklepach.

Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.

Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha dla psów i kotów, koce, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

PWSTE podczas 26. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2018 r.

Opublikowano: czwartek, 01 listopad 2018 18:05 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0003

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, a także kwestujący pracownicy naszej Uczelni.
Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).
Wspólnie z władzami miasta i powiatu jarosławskiego oraz radnymi, członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, jak również jaworowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej na Ukrainie, a także dyrekcją, nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół i reprezentantami organizacji pozarządowych, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom.
Tegoroczna zbiórka obejmowała również polskie groby w Jaworowie na Ukrainie.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, którego Przewodniczącym jest dr Tomasz Kulesza, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

Czytaj więcej: PWSTE podczas 26. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2018 r.

Strona 1 z 7