Back to Top

Wydarzenia

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI

Opublikowano: środa, 18 wrzesień 2019 07:34 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0001

W dniach 4-5 września 2019 r. w PWSTE w Jarosławiu miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wektory Bezpieczeństwa 2019” pod hasłem ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI. Radzie programowej przewodniczył JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, który dokonał otwarcia obrad sympozjum.
Celem zorganizowanego z inicjatywy prof. ucz. dr. hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego - po raz piąty spotkania była prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie: kształtowania bezpieczeństwa państwa, wpływu jego bezpieczeństwa na sytuację obywateli oraz promocja jarosławskiej Uczelni.
W omówienie aktualnych problemów bezpieczeństwa państwa zaangażowali się naukowcy zagranicznych środowisk akademickich, których wystąpienia wpłynęły na pogłębienie współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej z zagranicy i kraju, reprezentujący: Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Białoruś), Akademię Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie (Rosja) oraz Polsko-Amerykański Instytut Badań Społecznych w New Jersey (USA), jak również Akademię Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji.
Na spotkanie składały się obszary tematyczne obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także ekonomicznego państwa, jak również oddziaływanie jego polityki na rozwój zasobów ludzkich. Prelegenci zagłębili się w kwestie terroryzmu rozumianego jako zagrożenie bezpieczeństwa w Europie.

Czytaj więcej: ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych

Opublikowano: środa, 03 lipiec 2019 10:15 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0545
W dniu 27 czerwca 2019 r. z inicjatywy Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu we współpracy z programem edukacyjnym Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. „Nowoczesne Zarządzaniem Biznesem” zorganizowana została VII międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych". Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady poprzedziło otwarcie sympozjum, którego w imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana dokonał dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu.

Nie zabrakło przedstawicieli współpracujących instytucji, jak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Okręgowa Inspekcja Pracy, czy też Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Obecne były reprezentacje polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, których z jarosławską uczelnią łączy długoletnia współpraca.

W obrębie tematu spotkania z udziałem reprezentantów instytucji oraz pracowników naszej Uczelni, debatowano łącznie w ramach 3 paneli dyskusyjnych.
Zaszczyt powitania przybyłych gości, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele jednostek samorządowych, jak i instytucji finansowych, a także partnerskich uczelni z Rzeszowa, Lublina i Krakowa - przypadł dr Tatianie Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów integrujący lokalne środowisko przedsiębiorców z nauką i teorię z praktyką - przedstawiciele Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania, jak również interesariusze zewnętrzni z partnerskich instytucji.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli naukowcy reprezentujący: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, jak również Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Simona Kuznetsa oraz Narodową Akademię Nauk Ukrainy w Odessie i Narodową Akademię Nauk Prawnych Ukrainy w Charkowie.

Czytaj więcej: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”

Opublikowano: środa, 12 czerwiec 2019 23:46 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0000

„Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”, pod tym hasłem odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 12 czerwca 2019 r. przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu oraz istniejący przy naszej Uczelni Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Uroczystego otwarcia obrad składających się na konferencję uwzględniającą myśl A. Kępińskiego zawartą w słowach: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia”, dokonał JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Wydarzenie zaszczycili: dr Dariusz Tracz, Wiceburmistrz Miasta Jarosławia, a także przedstawiciele grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów, absolwentów pielęgniarstwa i pracy socjalnej. Do dyskusji zaproszono naukowców reprezentujących szerokie grono uczelni z różnych części kraju, a także psychologów, filozofów, socjologów i pedagogów.
Sympozjum rozpoczęło wystąpienie Dyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia: dr Marty Cebulak i dr Małgorzaty Dziechciaż, którym przypadł także zaszczyt uroczystego powitania gości.

Czytaj więcej: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”

Cem Morkoc i Ilknur Kiran Morkoc z Bilecik Şeyh Edebali University w PWSTE w ramach Erasmusa+

Opublikowano: środa, 12 czerwiec 2019 06:48 Magda Bojarska Drukuj E-mail
1

Początkiem czerwca br. w jarosławskiej Uczelni gościliśmy Cem Morkoc i Ilknur Kiran Morkoc - reprezentację nowego partnera zagranicznego - Bilecik Şeyh Edebali University w Turcji.
Skoncentrowany na wykładach dla studentów z Hiszpanii i Turcji przebywających w PWSTE także w ramach programu Erasmus+ pobyt, stanowił wypełnioną wspaniałą atmosferą lekcję międzynarodowej wymiany doświadczeń. W bardzo sympatycznym spotkaniu udział wzięli również studenci, planujący wyjazdy za granicę.
Gości oprowadzono po Kampusie Uczelni, a na zakończenie naukowcom przekazane zostały certyfikaty potwierdzające aktywne prowadzenie zajęć.
Cel mobilności zrealizowanej w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ stanowiło zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z wizyty, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem uczelni goszczącej.

Czytaj więcej: Cem Morkoc i Ilknur Kiran Morkoc z Bilecik Şeyh Edebali University w PWSTE w ramach Erasmusa+

IX Podkarpackie Juwenalia 2019 za nami!

Opublikowano: poniedziałek, 10 czerwiec 2019 17:41 Magda Bojarska Drukuj E-mail
47

W dniu 7 czerwca 2019 r. na terenie miasteczka akademickiego naszej Uczelni zainaugurowano święto Społeczności Akademickiej PWSTE w Jarosławiu.
W obecności JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana oraz Prorektora ds. Studenckich, dra inż. Ryszarda Pukały, dyrektorów instytutów, wykładowców i studentów, także studentów zagranicznych z programu Erasmus+ - przedstawiciele Samorządu Studenckiego odebrali symboliczne klucze do „bram miasta" z rąk dra Dariusza Tracza, Wiceburmistrza Miasta Jarosławia.
Gospodarz miejsca życzył młodzieży świetnej oraz bezpiecznej zabawy.
W programie wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji, wśród których na wyróżnienie zasługuje wywołujący spore emocje konkurs na najlepsze przebranie indywidualne i grupowe.
Następnie nadszedł czas na koncerty. Młodzież bawiła się przy żywiołowej i dynamicznej muzyce zespołów: Dejw, Long & Junior, a także DBOMB, Borys LBD i Nowator.

Czytaj więcej: IX Podkarpackie Juwenalia 2019 za nami!

Prof. Sudi Apak - Rektor Istanbul Esenyurt University w PWSTE

Opublikowano: niedziela, 05 maj 2019 20:37 Magda Bojarska Drukuj E-mail
S Apak

W dniach 29 kwietnia-3 maja 2019 r. gościliśmy w naszej Uczelni prof. Sudi Apak, Rektora Istanbul Esenyurt University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.
Do głównych celów wizyty należy zaliczyć wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów. Zadanie wpisuje się również w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni. Priorytetem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych reprezentanta tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Prof. Sudi Apak - Rektor Istanbul Esenyurt University w PWSTE

Promocja programu Erasmus+ i szerzenie myśli technologicznej w PWSTE

Opublikowano: poniedziałek, 29 kwiecień 2019 08:41 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0000 2

W dniu 24 kwietnia 2019 r. jarosławska Uczelnia stała się platformą wymiany doświadczeń szerokiego grona ekspertów i beneficjentów programu Erasmus+ podczas konferencji regionalnej programu Erasmus+ poświęconej możliwościom rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, ze szczególnym udziałem związanego z Jarosławiem - Pana Andrzeja Wyczawskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego – któremu bardzo dziękujemy za świetną imprezę!
W gronie autorytetów dokonujących uroczystego otwarcia obrad i powitania gości znalazła się Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP, jak również Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan oraz JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman i dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Spotkania z ekspertami, prezentacja współpracy szkół powiatu jarosławskiego z pracodawcami, a przy tym pokazy umiejętności przy stoiskach dobrych praktyk beneficjentów programu Erasmus+ towarzyszyły eventowi, w którym uczestniczyła imponująca ilość uczniów i studentów, a także nauczycieli i wykładowców oraz dyrektorów szkół z całego regionu. Wydarzeniem zainteresowali się także studenci z Hiszpanii i Turcji, przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej: Promocja programu Erasmus+ i szerzenie myśli technologicznej w PWSTE

Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

Opublikowano: piątek, 15 marzec 2019 03:52 Magda Bojarska Drukuj E-mail
dsc 0000

Przekazaniem zebranych artykułów podczas czterokrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbywała się od listopada 2018 r. do marca br. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i sklepu E.Leclerc przy ul. Sportowej w Przemyślu oraz sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu.
Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Podczas kilku wizyt delegację podejmował Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorem inicjatywy była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu we współpracy ze studentami z Hiszpanii i Turcji przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na 4 etapy zrealizowane od listopada ub. r. do marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w sklepach zlokalizowanych w Jarosławiu i Przemyślu. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

Czytaj więcej: Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

Strona 1 z 8