poznan logo

Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na "wiosenną" L edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Staże będą odbywały się od marca do końca czerwca 2017 r.  Na studentów czeka 76 miejsc w 26 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania oraz 8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:
  • posiadanie statusu studenta:  II, III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP,
  • wypełnienie formularza on-line.