Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

 

Zasadniczo Program Erasmus+ został otwarty 1 stycznia 2014 roku, wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramach Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

 

 

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Akcje "specjalne": Jean Monnet, Sport - działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.