1

Wrażenia ze studiów w Hiszpanii dzięki programowi Erasmus+

W roku akademickim 2018/2019, 19 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu przebywało za granicą korzystając z programu Erasmus+. Jak podkreśla JM Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman - wśród wybieranych krajów i uczelni znalazły się: Instituto Politecnico do Porto i University of Aveiro w Portugalii, Universidad Politécnica de Cartagena oraz Universidad de Murcia w Hiszpanii, a także czeski Metropolitan University Prague, Uniwersytet Preszowski i Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach na Słowacji, jak również International College of Cosmetology w Rydze na Łotwie i Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego w Uściu nad Łabą w Czechach. Za realizację wyjazdów odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE.
Wiele osób wyjechało na zagraniczne praktyki wakacyjne do Grecji i Hiszpanii oraz na Cypr, także w ramach Erasmusa+. Uczestnikami programu byli studenci pedagogiki I i II stopnia, finansów i rachunkowości oraz filologii angielskiej, a także bezpieczeństwa wewnętrznego, kosmetologii, jak również zarządzania I i II stopnia.
Oceniając z perspektywy, studenci wymieniają mnóstwo zalet wyjazdu, wśród których najistotniejsze to rozwój własnej osobowości oraz większe szanse na znalezienie ciekawej pracy. Za granicą uczą się niezależności, stając się bardziej dojrzałymi wewnętrznie i tolerancyjnymi. Przeważnie chcą poznać swoje możliwości oraz kulturę kraju partnerskiego i pogłębić znajomość języka obcego - wyjaśnia Magdalena Bojarska.
Poniżej prezentujemy relację Karoliny Białek, która wspólnie z Aleksandrem Szpakiem i Pawłem Buczkowskim spędziła semestr letni 2018/2019 na Universidad Politécnica de Cartagena w ramach programu Erasmus+.
Wraz ze znajomymi postanowiliśmy podjąć decyzję o wyjeździe za granicę z programu Erasmus+. Dlaczego? Sam fakt przebywania w obcym kraju, poznawania tamtejszej kultury i nauki na hiszpańskim uniwersytecie pozwolił nam na kreowanie własnego zdania, spotkania niesamowitych ludzi, naukę nowego języka, zwiedzanie ciekawych miejsc - często przepięknych, które zapierają dech w piersi. Dla wielu z nas podszlifowanie języka obcego miało ogromne znaczenie, a tutaj z pewnością możemy stwierdzić, że było to możliwe.
Program Erasmus+ to nie tylko studia i nauka, to również „szkoła życia”. Nabyliśmy niesamowitego doświadczenia życiowego, które zaowocuje w przyszłości. Nauczyliśmy się także cenić wartości. Erasmus+ jesteś na PLUS!

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy! Za realizację wyjazdów odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+.
Erasmus+ oferuje studentom PWSTE dwa rodzaje wyjazdów: na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni i na praktykę do zagranicznej instytucji.


NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!