1

Nazywam się Edyta i jestem studentką PWSTE w Jarosławiu, która skorzystała z wyjazdu na stypendium z programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Po wielotygodniowych przygotowaniach oraz wielkiej pomocy i wsparciu Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni, 9 lutego 2019 r. przyjechałam na Słowację do Preszowa i zostałam zakwaterowana w akademiku, który ma bardzo dobrą lokalizację – jest położony blisko centrum, stołówki oraz wydziału, gdzie odbywają się zajęcia.

Następnie wzięłam udział w uroczystym otwarciu semestru dla studentów Erasmus+ na Uniwersytecie w Preszowie.

Studia na Słowacji dzięki stypendium Erasmus+ pomogły mi w rozwoju umiejętności społecznych. Potrafię skuteczniej komunikować się w języku angielskim, jak również lepiej odnajduję się w międzykulturowym i międzynarodowym środowisku.
Uważam, że uzyskałam szczególnie cenione przez pracodawców soft skills, przez które rozumiem umiejętności miękkie, jak samodzielna praca i zarządzanie czasem oraz możliwość lepszej niż wcześniej pracy zespołowej. Zyskałam na komunikatywności i potrzebnej niekiedy asertywności oraz oczywiście kreatywności. Jestem też bardziej odporna na stres.

Podczas pobytu na Słowacji poznałam studentów z Francji, Kazachstanu i Czech, czy też Ukrainy.
Jako studenci możemy korzystać z pewnych przywilejów np. legitymacja studencka uprawnia nas do darmowych przejazdów koleją przez cały okres pobytu. Zajęcia z wybranych przedmiotów odbywają się na wydziale humanistycznym w języku słowackim i angielskim.
Bierzemy również udział w konferencjach naukowych. Z kolei w wolnym czasie organizujemy wycieczki w góry. W najbliższych planach mamy wyjazd do Budapesztu. Atmosfera jest świetna i bardzo przyjazna.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z możliwości wyjazdu do zagranicznej partnerskiej uczelni w ramach programu Erasmus+!

Edyta Florek, studentka europeistyki PWSTE w Jarosławiu