0 3

Fotorelacja Magdaleny Kaczor, studentki PWSTE ze studiów na Universidad Politécnica de Cartagena w ramach programu Erasmus+.