1

W dniach 9-13 grudnia 2019 r. w PWSTE gościliśmy prof. Anzhelę Kuznyetsovą, Rektor Uniwersytetu Bankowości w Kijowie, wieloletniego partnera jarosławskiej Uczelni. Delegacja składająca się także z prof. Oleksandra Petryka, spotkała się z JM Rektorem, prof. ucz. drem hab. Krzysztofem Rejmanem, który wręczył dyplom poświadczający udział w kilkudniowym programie dydaktycznym.
Za organizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu. Ciekawym elementem wizyty było spotkanie ze studentami z zagranicy, przebywającymi w naszej Uczelni w ramach Erasmusa+. Wygłoszono interesujące wykłady.
Wizyta stanowiła realizację programu Erasmus+ w obszarze mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni europejskiej współpracującej z krajami partnerskimi, czyli z innych regionów świata. Dzięki podpisanym umowom interinstytucjonalnym w ramach programu Erasmus+ także kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni PWSTE w Jarosławiu mają możliwość wyjazdu do jednej z naszych uczelni partnerskich w celu odbycia stażu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nie tylko do państw europejskich.
Realizując wymianę prof. Anzhela Kuznyetsova, Rektor Uniwersytetu Bankowości w Kijowie skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w rozumieniu mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi. Celem przyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+ było stworzenie niepowtarzalnej szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości wymiany doświadczeń uczelni partnerskiej, z którą prowadzona jest wieloletnia współpraca bilateralna. Istotną rolę odegrał oczywiście rozwój kompetencji miękkich, jak predyspozycje pracy w międzynarodowej grupie, a także doskonalenie zdolności językowych. Za główną korzyść wymiany uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą doświadczeń, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego. W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddano ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy w dziedzinie organizacji wymiany młodzieży, jak również planowania wspólnych wydarzeń i seminariów, czy też publikacji.
Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, zachwycając się poszczególnymi jednostkami Kampusu, w tym biblioteką, jak również Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym z siłownią, studiem do ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz pokojem z fotelami do samomasażu, a przede wszystkim serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.

Przyjazd był możliwy dzięki staraniom mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu, gdyż to jarosławska Uczelnia była instytucją wnioskującą, która otrzymała grant w akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, gdzie instytucje mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu ale właśnie wymiany z krajami partnerskimi, czyli spoza obszaru państw Unii Europejskiej.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu