dsc 0002

Important visit of prof. Juan Miguel Leon Rojas from Spanish Universidad de Extremadura in the International Relations Office of PWSTE in Jaroslaw dedicated to starting cooperation within Erasmus+ Programme.

Ważna wizyta prof. Juan Miguel Leon Rojas z hiszpańskiego Universidad de Extremadura w Dziale Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu poświęcona współpracy zagranicznej w ramach programu Erasmus+.