dsc 0000

W dniu 21 listopada 2019 r. w PWSTE w Jarosławiu odbyła się V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA”. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Z kolei zaszczyt powitania przybyłych gości i słowa wprowadzenia przypadły dr Marcie Cebulak i dr Małgorzacie Dziechciaż, Wicedyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.
W założeniu organizatorów priorytetem konferencji zorganizowanej w Dniu Pracownika Socjalnego była szeroko rozumiana promocja pracy socjalnej, działalności pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na codzienne problemy grupy zawodowej pracowników realizujących zadania pomocy społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego z kraju i zagranicy oraz praktycy w zawodzie, reprezentanci władz samorządowych, jak również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, którego Dyrektor, dr Agnieszka Kruba-Nieckarz otrzymała kwiaty w związku z przypadającym Dniem Pracownika Socjalnego z rąk JM Rektora i Wiceburmistrza Miasta Jarosławia.

Obrady poprzedziła sesja plenarna z bardzo ciekawymi wystąpieniami JM Rektora, prof. Krzysztofa Rejmana, który omówił zagadnienia związane z wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością i prof. dra hab. Arkadiusza Żukowskiego. Podsumowania zaprezentowanych prelekcji dokonała prof. dr hab. Kinga Przybyszewska z PWSZ w Koninie.

Natomiast w obrębie tematu konferencji debatowano w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Zaprezentowane wystąpienia skoncentrowane były wokół zagadnień opisujących współczesne wyzwania polityki społecznej i pracy socjalnej oraz roli asystentów rodziny, czy też zagadnień niewolnictwa w kontekście problemu XXI wieku, o których traktował I moduł. Swoje przemyślenia oraz wyniki badań zaprezentowali naukowcy z kilku uczelni polskich i zagranicznych.

Rozważania panelu II wypełniły wystąpienia autorstwa prelegentów reprezentujących Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również reprezentantów naszej Uczelni i instytucji partnerskich.
Z kolei kończące spotkanie szkolenie pn. „Skuteczne pomaganie – współczesne wyzwania” przeprowadziły przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Rozwoju i Psychoterapii w Jarosławiu.

Organizatorzy konferencji: Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Instytut Badań Regionalnych Ukraińskiej Państwowej Akademii Nauk we Lwowie i Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia.


________________________________________
Autor tekstu i zdjęć mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu