1

Wspomnienia Madzi Kaczor, studentki finansów i rachunkowości PWSTE w Jarosławiu, która skorzystała z Erasmusa+ studiując w Hiszpanii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Poniżej relacja studentki: "Wyjazd z programem Erasmus+ nie jest z pewnością łatwą decyzją. Decydujesz się wyjechać do innego kraju i tam studiować. Na takim wyjeździe spotykasz się z innym, często wcześniej nieznanym ci otoczeniem, z inną kulturą, z innym językiem, z innymi zachowaniami. Można powiedzieć, że wkraczasz do nowego świata. Ale w tym „nowym świecie” możesz od nowa odnaleźć siebie. Poznać jak żyją inni ludzie, zobaczyć podobieństwa i różnice między naszymi kulturami. Na pewno taki wyjazd pozwala nam zdobyć dużo cennych doświadczeń, polepszyć nasze zdolności językowe lub nauczyć się nowego języka. Podróżując z programem Erasmus+ spotykasz wiele innych osób z różnych krajów, którzy również zdecydowali się na wyjazd. Jest to duża szansa, żeby zwiedzić trochę świata, zobaczyć wiele pięknych miejsc, co bez tego wyjazdu mogłoby okazać się niemożliwe. Taki wyjazd moim zdaniem jest niesamowitym przeżyciem, pełnym pozytywnych wrażeń. Po powrocie czuję się bardziej doświadczona życiowo i kulturowo. I zachęcam do brania udziału w takich wyjazdach, ponieważ to dostarcza szczególnie młodym ludziom wiele nowych wrażeń i wcześniej niespotykanych doświadczeń, które mogą się okazać cenne w dalszym życiu".