1

W dniach 26-28 listopada br. w PWSTE w Jarosławiu gościliśmy reprezentację nowego partnera - International Cosmetology College z siedzibą w Rydze na Łotwie.

Z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni i odpowiadającej za realizację przedsięwzięcia skorzystały: doc. Baiba Grina, stylistka oraz specjalistka od makijażu i dermatolog, dr Ilze Jakobsone.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów kosmetologii stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Ochrony Zdrowia. Zainaugurowało go spotkanie z dyrekcją: dr Martą Cebulak oraz dr Małgorzatą Dziechciaż.
Cel mobilności stanowiło zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z wizyty, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem zarządzającym uczelni goszczącej. Podczas rozmów zaplanowano wyjazdy studenckie, zagłębiając się w porównanie programów kształcenia obu instytucji.
Tematem wykładów dr Ilze Jakobsone były infekcje wirusowe skóry, które omówiła dla III roku kosmetologii. Z kolei stylistka, doc. Baiba Grina spotykając się z I i II rokiem kosmetologii przedstawiła prelekcje zatytułowane: „Prawie wszystko o brwiach” oraz „Moda: piękno i szaleństwo na przestrzeni wieków”. Podczas warsztatów praktycznych zaprezentowany został makijaż charakterystyczny dla lat 20-tych.

Gości oprowadzono po laboratoriach kosmetycznych Uczelni: kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, gdzie naukowcy spotkali się z naszymi wykładowcami, do których należą: Barbara Bajger i Elżbieta Sadlik.

Pobyt zakończyło przekazanie certyfikatów potwierdzających aktywne prowadzenie zajęć.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu