Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną DAAD Polska na programy w roku akademickim 2024/2025
DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, którego zadanie polega na wspieraniu współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców. DAAD przyznaje stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech. Z finansowania mogą skorzystać m.in. młodzi naukowcy (postdoc), naukowcy, nauczyciele akademiccy.