Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

Together with my Erasmus+ students during the Open Day at our university

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

The Open Day event was an opportunity to gather more information about our institution, experience the campus, and meet current students and staff.

Erasmus+ students from various countries were thrilled to participate in the Open Day at the university, where they had the opportunity to learn about the campus, programs, and student life.

 

PANS zacieśnia współpracę ze słowacką Akademią Korpusu Policji w Bratysławie

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura
 
Profesor Jacek Dworzecki oraz mjr dr inż. Marian Suja z Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Kryzysowego Akademii Korpusu Policji w Bratysławie w dniach 11-15 marca 2024 r. odwiedzili Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gości podjęła odpowiadająca za organizację pobytu, mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PANS w Jarosławiu.  

Celem wizyty w ramach programu Erasmus+ było zdobycie wiadomości związanych z organizacją pracy i zapoznanie się ze stosowanymi procedurami uczelni partnerskiej poprzez obserwację realizacji codziennych zadań, jak również wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie organizacji mobilności studentów i pracowników w kontekście bezpieczeństwa.

Wśród priorytetowych założeń przyjazdu naukowców ze Słowacji zaznaczyć należy stworzenie szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości rotacji doświadczeń obu uczelni, które łączy wieloletnia współpraca i wspaniałe relacje.

Za główną korzyść mobilności uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą dobrych i sprawdzonych rozwiązań, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego.

Foreign students at PANS in Jaroslaw within the Erasmus+ program

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

In the winter semester of the academic year 2023/2024, the State University of Applied Sciences (PANS) in Jaroslaw was hosting students from partner universities in Spain and Türkiye.

A list of subjects in English has been prepared for foreign students who arrived to study at PANS. Magdalena Bojarska  MSc, the Head of the International Cooperation Department and Institutional Coordinator of the Erasmus+ program at PANS in Jaroslaw was responsible for the comprehensive organization of their stay.

Young people from the University of Granada in Spain and Sakarya University, as well as from the University of Samsun, Karamanoğlu Mehmetbey University, Istanbul Esenyurt University, Sakarya University of Applied Sciences, Kastamonu and Munzur University in Türkiye were studying within the European Union ERASMUS+ program.

The students of PANS also go abroad for studying and student apprenticeship due to the Erasmus+ program. They go to the following countries and universities: Polytechnic University of Bari in Italy, Universidad Politécnica de Cartagena in Spain, The Limassol College - T.L.C in Cyprus, the School of Education of the Polytechnic of Porto in Portugal, as well as the Institute of Technology and Business in České Budějovice in the Czech Republic and the University of Ljubljana in Slovenia.

A group of our students has gone abroad for a study in the second semester. They have gone to such  countries as: Portugal, Slovenia, the Czech Republic and Spain. The participants of the programme are students of Management, Logistics and Forwarding, Preschool and Early School Pedagogy, as well as Automation and Practical Electronics - explains Magdalena Bojarska, who is responsible for the implementation of student mobilities.

Erasmus+ is a European Union programme that CHANGES LIVES and OPENS MINDS!
PANS sends students to foreign universities which have signed mutual partnership cooperation agreements!

 DON'T WAIT! DON'T HESITATE! GET AHEAD AND JOIN THE ERASMUS+ !

Trip to Belgium and Germany

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura
Erasmus+ students at PANS in Jaroslaw: Merve Türk from the Munzur University and Ümit Esra Sayğili from the Karamanoğlu Mehmetbey University during their trip to Belgium and Germany.

Photo gallery from preparations for the shelter campaign!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

Photo gallery from the preparations for the charity campaign for the Homeless Animals Shelter in Orzechowce. The action is being organized by the Head of International Relations Department of PANS in Jaroslaw – Magdalena Bojarska and foreign Erasmus+ students.

We have put in a lot of effort to prepare the event which lasts until April 15, 2024 and have even reached out to local business and society for support.

You can help us by putting something for animals in boxes located on the university campus and in E.Leclerc store in the Stara Ujeżdżalnia Gallery, as well as in the store chain Delikatesy Piotruś Pan (Bema, Reymonta, Piłsudskiego and May 3rd, St.) and in the “Społem” PSS in Jarosław (John Paul II, Kraszewskiego, Armii Krajowej, St.).

Zagraniczni studenci w PANS w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gości studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii i Turcji.

Dla zagranicznych studentów studiujących w PANS przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za kompleksową organizację pobytu odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PANS w Jarosławiu.

Młodzież z University of Granada w Hiszpanii i Sakarya University, a także University of Samsun, czy też Karamanoğlu Mehmetbey University, Istanbul Esenyurt University, Sakarya University of Applied Sciences, Kastamonu i Munzur University z Turcji studiuje w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.
Także studenci jarosławskiej PANS wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się m.in.: Polytechnic University of Bari we Włoszech, Universidad Politécnica de Cartagena w Hiszpanii, czy The Limassol College – T.L.C na Cyprze oraz School of Education of the Polytechnic of Porto w Portugalii, a także Institute of Technology and Business in České Budějovice w Czechach i University of Ljubljana na Słowenii.

Obecnie grupa naszych studentów przygotowuje się do wyjazdu na II semestr studiów za granicą. Wśród wybieranych krajów można wymienić: Portugalię, Słowenię, Czechy oraz Hiszpanię. Uczestnikami programu są studenci: zarządzania, logistyki i spedycji, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz automatyki i elektroniki praktycznej - wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PANS wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!

PREPARATIONS FOR THE CHARITY ACTION FOR THE SHELTER FOR HOMELESS ANIMALS IN ORZECHOWCE ! ! !

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

The Department of International Cooperation headed by me and foreign students studying at PANS within the Erasmus+ Programme
during preparations for the campaign for the Shelter for Homeless Animals in Orzechowce,
which takes place from January 15 to April 15, 2024.

We have prepared cardboard boxes, which we have covered with posters promoting the initiative
supporting animals from the shelter in Orzechowce.

We collect for them wet and dry food for dogs and cats, toys, leashes and collars, as well as litter for cats,
which will allow the shelter residents to survive the winter.

The cardboard boxes have already been placed on the campus of our University and in some local stores.

DON'T WAIT! DO NOT DELAY! SHOW YOUR HEART TODAY!


Charytatywna akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach na terenie kampusu PANS, Delikatesów Piotruś Pan, sklepów SPOŁEM i E.Leclerc w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

plik a3

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, mgr Magdalena Bojarska i zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ organizują charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się w dniach od 15 stycznia do 15 kwietnia 2024 r. na terenie kampusu i w wybranych sklepach.

Podobnie, jak w poprzednich latach partnerami inicjatywy są Delikatesy Piotruś Pan (przy ul. Bema, 3-Maja, Reymonta, Piłsudskiego), a także sklepy E.Leclerc (Galeria Stara Ujeżdżalnia) i SPOŁEM (ul. Jana Pawła II, Kraszewskiego, os. Armii Krajowej) w Jarosławiu.

W poprzednich latach akcja cieszyła się wielkim poparciem lokalnej społeczności – także tym razem bardzo prosimy o Państwa zaangażowanie i wsparcie. Schronisko zmaga się z wieloma potrzebami, jak na przykład zakup droższej mokrej i suchej karmy gastro dla psów.

Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.                  

Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha – z naciskiem na mokrą dla psów i kotów, koce, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się kilkaset zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego „wirtualnym opiekunem”. Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

PATRONAT MEDIALNY – GAZETA JAROSŁAWSKA

Kontakt do Organizatora: Magdalena Bojarska, tel. 660 508 412

 

Quite spontaneous photos with my Erasmus+ students taken once after class

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

In the academic year 2023/2024 we host Erasmus+ students from Istanbul Esenyurt University, Sakarya University of Applied Sciences, Munzur University, Karamanoğlu Mehmetbey University, Kastamonu University, University of Samsun, Sakarya University and University of Granada.

Strona 1 z 21