Back to Top

Wydarzenia

PRZYGOTOWANIE KAMPUSU PWSTE DO AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA W ORZECHOWCACH ! ! !

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

PRZYGOTOWANIE KAMPUSU PWSTE DO AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA W ORZECHOWCACH ! ! !

Przygotowanie kampusu PWSTE do akcji na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach poprzez umieszczenie kartonów z plakatami promującymi inicjatywę wspierającą zwierzaki.
Zbieramy do nich karmę mokrą i suchą dla psów i kotów, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.
NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

GRUDZIEŃ 2021 - PRZYGOTOWANIA DO AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ORZECHOWCACH ! ! !

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

Dział Współpracy Międzynarodowej i zagraniczni studenci przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+ podczas przygotowań do akcji na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się od 14 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Przygotowaliśmy kartony, które okleiliśmy plakatami promującymi inicjatywę wspierającą zwierzaki ze schroniska w Orzechowcach. Będziemy do nich zbierać karmę mokrą i suchą dla psów i kotów, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.
Kartony zostały już umieszczone na terenie Kampusu naszej Uczelni.
NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

Ahmad Murad and Mohammad Khaibar Nasim Zada – students from the Kütahya Dumlupınar University have completed their apprenticeship in the International Cooperation Department of PWSTE in Jarosław

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

In the period from September to November 2021, the International Cooperation Department of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw was a place of internship for 2 students, representing a Turkish high school - Kütahya Dumlupınar University.
Ahmad Murad and Mohammad Khaibar Nasim Zada were responsible for daily communication between international students studying at PWSTE, helping with basic administrative work, assisting the Head of International Cooperation Office with daily tasks and they got familiarized with the specificity of work in the international department.
The traineeship was organized in the framework of the ERASMUS+ Programme of the European Commission. Erasmus+ internships are part of the mobility opportunities offered by universities and aim to allow students to have international experience in a practical work context.
Being an intern abroad means gaining practical, hands-on experience at an international company or organization while still having all the fun adventures - and not to mention college credit - afforded during a study abroad program.
International Relations Office of PWSTE in Jaroslaw has the pleasure to directing its internship offer to international students within the Erasmus+ Placement framework.
Erasmus+ internships can be carried out in the programme countries, which include the Member States of the European Union and the Republic of North Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia or Turkey.

 

Wykłady dla Erasmusów przeprowadzone przez tureckich naukowców z Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W dniach 15-19 listopada 2021 r. gościliśmy w naszej Uczelni naukowców z tureckiej uczelni partnerskiej Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University. Assoc. Prof. Dr. Lütfü Sarıbulut i Asst. Prof. Dr. Gokay Disken zostali podjęci przez mgr Magdalenę Bojarską, kierującą Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i przeprowadzili serię wykładów dla studentów z zagranicy przebywających w PWSTE w ramach programu Erasmus+.

Meral KORKMAZ, Ph.D. and Yusuf DOGAN, Ph.D. - Assistant Professors at the Civil Engineering Department of the Faculty of Engineering from MUNZUR UNIVERSITY in TURKEY visited PWSTE in Jaroslaw within the Erasmus+ Programme - 9-11.11.2021

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

Meral KORKMAZ, Ph.D. and Yusuf DOGAN, Ph.D. - Assistant Professors at the Civil Engineering Department of the Faculty of Engineering from MUNZUR UNIVERSITY in TURKEY visited PWSTE in Jaroslaw within the Erasmus+ Programme - 9-11.11.2021

 

PWSTE podczas 29. kwesty na Starym Cmentarzu - 1 listopada 2021 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, a także kwestujący pracownicy naszej Uczelni, reprezentujący JM Rektora, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana.


Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).


Wspólnie z przedstawicielami miasta i powiatu jarosławskiego oraz radnymi, członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, jak również dyrekcją, nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół i reprezentantami organizacji pozarządowych, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom. Tegoroczna zbiórka obejmowała również polskie groby w Jaworowie na Ukrainie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, którego Przewodniczącym jest dr Tomasz Kulesza, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

Przybywający na tę najstarszą miejską nekropolię całymi rodzinami Jarosławianie poza grobami bliskich odwiedzali także miejsca pochówku wielu znakomitych oraz zasłużonych dla regionu mieszkańców, gdyż stanowi ona miejsce spoczynku bohaterów i obrońców Ojczyzny, a także artystów, pedagogów i burmistrzów. Pomimo świadomości o wartościach artystycznych, historycznych i kulturowych, zawartych w zabytkowych nagrobkach - skuteczne działania, chroniące przed postępującą destrukcją nastąpiły dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Zbiegły się one z ustanowieniem Fundacji „Necropolis Jaroslaviensis" dnia 18 sierpnia 1992 r., której założycielem i pomysłodawcą był Adam Feliks Wojciechowski, a statutowym celem - rewaloryzacja nagrobków na Starym Cmentarzu. Od 1992 r. corocznie w dniu Wszystkich Świętych odbywają się zbiórki pieniężne przeznaczone na ratowanie cmentarnych zabytków. Ta społeczna działalność wzorowana na akcji ratowania powązkowskich nagrobków, zapoczątkowana przez Jerzego Walldorfa - zaczęła przynosić wielkie korzyści. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w kwestę.

Wizyta naukowca z Karamanoğlu Mehmetbey University - 6-7.10.2021

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W dniach 6-7 października 2021 r. gościliśmy w naszej Uczelni dr Nuray Turay z Karamanoğlu Mehmetbey University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+.
Gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu. Elementem wizyty było spotkanie ze studentami z programu Erasmus+ studiującymi w PWSTE

Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.

Do głównych celów wizyty należy zaliczyć wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów. Zadanie wpisuje się również w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni. Priorytetem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych reprezentanta tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.

Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było sporo. Wśród nich na uwagę zasługuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób.

Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata.

AKCJA NA RZECZ SCHRONISKA TRWA DO 31 marca br.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

Wspólnie z zagranicznymi studentami studiującymi w PWSTE w ramach programu Erasmus+ odwiedziliśmy E.Leclerc, sklep biorący udział w Charytatywnej akcji na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które wspierają naszą inicjatywę, która potrwa do końca marca br.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.
Dziękujemy bardzo Pani Prezes Zarządu oraz całej Załodze za umożliwienie przeprowadzenia akcji na terenie sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu oraz Dyrekcji i Pracownikom sklepu E.Leclerc w Galerii Stara Ujeżdżalnia.
Niedługo zawieziemy wszystkie artykuły ofiarowane przez mieszkańców Jarosławia i okolic kochanym podopiecznym Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.
W imieniu naszych braci mniejszych bardzo prosimy o wsparcie schroniska i przekazywanie dla zwierzaków: karmy mokrej i suchej, zabawek i smyczy, szelek, obroży, czy żwirku dla kotów.
Jednocześnie zachęcamy gorąco do adopcji podopiecznych schroniska, zarówno tych rzeczywistych, kończących się zabraniem czworonoga do domu, jak również przypominamy, że można zostać „wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl
Organizatorami akcji, która trwa do końca marca są: mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Strona 1 z 12