Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

PWSTE in Jaroslaw hosted Slovak scientists !

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

On December 5-9, 2022, International Cooperation Department of PWSTE in Jaroslaw hosted representatives from the Academy of the Police Force in Bratislava in Slovakia.

Prof. Dr. Jacek Dworzecki, PhD and mjr. Ing. Marian Suja, PhD from the Public Administration and Crisis Management Department of the Academy of the Police Force in Bratislava visited PWSTE in Jaroslaw.

During the visit within the Erasmus+ Programme our guests had an opportunity to learn about the structure and functioning of the Jaroslaw University, as presented by Magdalena Bojarska, the Head of International Relations Office and Erasmus+ Institutional Coordinator of the Bronislaw Markiewicz State University of Technology and Economics in Jaroslaw.

The meeting was a unique opportunity to discuss current projects and future plans. The participants declared their willingness to continue cooperation and to carry out further activities for the benefit of both institutions.

Turkish and Ukrainian scientists in PWSTE in Jaroslaw ! ! !

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

On November 14-18, 2022 we hosted 2 scientists from the Turkish and Ukrainian partner institutions. Asst. Prof. Adem Polat, PhD from the Department of Electronics Engineering of the Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkiye and Oksana Krayevska, PhD who is Erasmus+ Institutional Coordinator of the Ivan Franko National University of Lviv in Ukraine visited PWSTE in Jaroslaw.

They were hosted by Magdalena Bojarska, MSc - the Head of International Cooperation Department and Erasmus+ Institutional Coordinator of the Bronislaw Markiewicz State University of Technology and Economics in Jaroslaw.

As we learned from our Turkish guest “Çanakkale is the most beautiful city of Turkey with its Bosphorus, History, Troy legend, natural beauties, beaches, coves, and the feature of bringing together the Asian and European continents”.

We enriched the teaching and training mobilities within the Erasmus+ Programme with a very exciting presentations for foreign students staying at our university also under the Erasmus+ Program.

It was an amazing experience for all of us - thank you Oksana and Adem! ! !

Zagraniczni studenci w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gości studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii i Turcji.

Dla zagranicznych studentów studiujących w PWSTE przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za organizację pobytu odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PWSTE.

Młodzież z University of Granada w Hiszpanii i Kahramanmaras Istiklal University, a także University of Samsun, czy też Karadeniz Technical University, Kastamonu i Munzur University z Turcji studiuje w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Także studenci jarosławskiej PWSTE wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się m.in.: University of Trento we Włoszech oraz School of Education of the Polytechnic Institute of Porto w Portugalii, a także Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem w Czechach i Lithuania Business University of Applied Sciences na Litwie.

Obecnie grupa studentów PWSTE przygotowuje się do wyjazdu na II semestr studiów za granicą. Wśród wybieranych krajów można wymienić: Portugalię, Chorwację, Czechy, Bułgarię oraz Hiszpanię. Uczestnikami programu są studenci: logistyki i spedycji, pielęgniarstwa, filologii angielskiej i administracji - wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!

Erasmusi podczas 30. kwesty na Starym Cmentarzu - 1 listopada 2022

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
foto-miniatura

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, a także kwestujący pracownicy naszej Uczelni, reprezentujący JM Rektora, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana.


Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).

Wspólnie z przedstawicielami miasta i powiatu jarosławskiego oraz radnymi, członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, jak również dyrekcją, nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół i reprezentantami organizacji pozarządowych, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom. Tegoroczna zbiórka obejmowała również polskie groby w Jaworowie na Ukrainie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, którego Przewodniczącym jest dr Tomasz Kulesza, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Współorganizatorami wydarzenia są: PWSTE w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Przybywający na tę najstarszą miejską nekropolię całymi rodzinami Jarosławianie poza grobami bliskich odwiedzali także miejsca pochówku wielu znakomitych oraz zasłużonych dla regionu mieszkańców, gdyż stanowi ona miejsce spoczynku bohaterów i obrońców Ojczyzny, a także artystów, pedagogów i burmistrzów. Pomimo świadomości o wartościach artystycznych, historycznych i kulturowych, zawartych w zabytkowych nagrobkach - skuteczne działania, chroniące przed postępującą destrukcją nastąpiły dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Zbiegły się one z ustanowieniem Fundacji „Necropolis Jaroslaviensis" dnia 18 sierpnia 1992 r., której założycielem i pomysłodawcą był Adam Feliks Wojciechowski, a statutowym celem - rewaloryzacja nagrobków na Starym Cmentarzu. Od 1992 r. corocznie w dniu Wszystkich Świętych odbywają się zbiórki pieniężne przeznaczone na ratowanie cmentarnych zabytków. Ta społeczna działalność wzorowana na akcji ratowania powązkowskich nagrobków, zapoczątkowana przez Jerzego Walldorfa - zaczęła przynosić wielkie korzyści. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w kwestę.

Oprac. mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu

 

Strona 1 z 15