J Gowin MNiSW

W dniu 2 marca 2018 r. w murach PWSTE w Jarosławiu gościł odpowiadający za politykę naukową państwa - Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wicepremier powitany przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana zaprezentował projekt tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, ze zmianami wprowadzonymi po kilkumiesięcznych konsultacjach społecznych i międzyresortowych.
Priorytetem spotkania była dyskusja na temat planowanych reform obejmujących system szkolnictwa wyższego w odniesieniu do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które po przekształceniu zmienią nazwę na Publiczne Uczelnie Zawodowe.
W Auli Centrum Kultury Akademickiej naszej Uczelni zgromadzili się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni i studenci, a także wszyscy zainteresowani reformą szkolnictwa wyższego i nauki oraz założeniami nowej ustawy.

Druga część spotkania przybrała bardzo interaktywną formę, w której prelegent przekazał mnóstwo merytorycznych informacji związanych z nadchodzącymi zmianami resortowymi, odpowiadając jednocześnie na pojawiające się z sali pytania.
Po konferencji prasowej były wspólne fotografie i wpis do księgi pamiątkowej Uczelni.