1
W dniach 26-28.09.2018 r. i 3-5.10.2018 r. PWSTE w Jarosławiu kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i prowadząca zajęcia mgr Switłana Panast. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego.
Celem organizowanej inicjatywy było kształcenie poprawności w zakresie języka polskiego na takim poziomie zaawansowania, który umożliwi sprawne porozumiewanie się podczas studiów w naszej Uczelni.
Edukacyjny projekt realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej stanowił niepowtarzalną sposobność do nauki języka polskiego przez obcokrajowców, a przy tym poznania historii i kultury naszego miasta. Był zarazem istotnym elementem w kształtowaniu wzajemnej przyjaźni oraz perspektywy współpracy na płaszczyźnie kultury.
W ramach organizowanej przez jarosławską Uczelnię szkoły językowej zaplanowano zajęcia dydaktyczne, na które składały się codzienne spotkania z lektoratu języka polskiego, które poprowadziła mgr Switłana Panast.

Ukończenie szkoły letniej w założeniu organizatorów ma ułatwić podjęcie nauki w PWSTE w Jarosławiu. Intensywny kurs języka polskiego został opracowany z myślą o osobach, które pragną osiągnąć szybkie postępy w nauce.
Uroczystego wręczenia certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności językowe młodzieży, która rozpoczęła studia w PWSTE w imieniu JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana dokonała mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.