foto-miniatura

Bardzo ambitna studentka filologii angielskiej z PWSTE w Jarosławiu, Mariia Sadova spędza semestr letni roku akademickiego 2021/2022 we Włoszech, studiując w ramach programu Erasmus+ na University of Trento. Marysia brała już udział w letnich praktykach zagranicznych, także z Erasmusem+, gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe we wspaniałym greckim kurorcie.

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu wysyła studentów na zagraniczne studia do krajów Unii Europejskiej, gdyż korzyści z pobytu w uczelni partnerskiej są ogromne. Wyjazdowi towarzyszy zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających późniejsze zaistnienie na rynku pracy oraz realizację planów zawodowych. Studia międzynarodowe zwiększają umiejętności komunikacyjne, gdyż studenci będą musieli stawić czoła nowym sytuacjom, ucząc się, jak sobie z nimi radzić i komunikować się z innymi, aby osiągnąć satysfakcjonujące ich rozwiązania.

Poniżej prezentujemy relację z pobytu:

Mam na imię Mariia Sadova, jestem z polskiej uczelni PWSTE w Jarosławiu, studiuję na II roku filologii angielskiej. Na semestr letni roku akademickiego 2021/22 wyjechałam na studia za granicę do uniwersytetu w Trento - Università degli Studi di Trento. Moja uczelnia na ten semestr jest położona w dolinie Adige w Alpach w północnych Włoszech. To jest mój drugi wyjazd z programem Erasmus+, który od zawsze wspiera i podtrzymuje mnie na duchu, Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Bardzo dziękuję za możliwość skorzystania z programu i nabycia doświadczenia nauki i studiów w innym państwie.