Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Back to Top

Granty dla pracowników

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

logo mnisw

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

PNFN

Do 20 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 12 000 euro.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

ibm

Do 25 października 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu IBM Ph.D. Fellowship, który adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich z całego świata. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium oraz możliwość współpracy z IBM. Wysokość stypendium uzależnione jest od kraju pochodzenia laureata. W szczególności wnioski mogą składać doktoranci, którzy w swojej pracy badawczej podejmują zagadnienia istotne z punktu widzenia IBM. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich. Celem realizowanego stypendium będzie współpraca z IBM w zakresie badań naukowych i laboratoryjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu kluczowych w punktu widzenia firmy zagadnień.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

parp logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała szczegółowy harmonogram naboru wniosków w 2017 r. w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia.

 

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - kliknij!
Nabory będą prowadzone w ramach następujących działań:

 • Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 • Bony na innowacje dla MŚP 
 • Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
 • Ochrona własności przemysłowej
 • Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
 • Badania na rynek
 • Go to Brand
Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kliknij!
 
Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - kliknij! 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

pileckiego

Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Podczas organizowanych w trzech terminach bezpłatnych warsztatów, ich uczestnicy nauczą się m.in. jak prezentować badania w języku angielskim oraz jak wzbudzać zainteresowanie słuchaczy i czytelników.
Warsztaty Introduction to the Anglo-American Academic Discourse są przeznaczone dla młodych naukowców: słuchaczy studiów magisterskich oraz doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. Źródło

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

logo mnisw

Do 21 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-białoruskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

nbp

Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII konkursu Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 600 000 zł. Wnioski mogą składać m.in. studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów badawczych. Przyjmowane są wnioski indywidualne oraz zespołowe.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

ybp

Do 6 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla początkujących przedsiębiorców Katalizator Rozwoju Firmy. W ramach konkursu będzie można uzyskać 60 000 zł na rozwój firmy oraz intensywne wsparcie mentoringnowe,  szkoleniowe i doradcze.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

google

Do 1 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Google Anita Borg Memorial Scholarship. Konkurs adresowany jest do studentek oraz doktorantek w swojej pracy naukowej zajmujących się informatyką lub dziedzinami pokrewnymi. Laureatki konkursu otrzymają stypendium w wysokości 7 000 euro lub jego ekwiwalent. Źródło

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

matematyka w obiektywie

Do 31 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu fotograficznego pn. Matematyka w obiektywie. Jak informują organizatorzy konkursu, jego celem jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

stocznia

Do 24 października 2016 r. w ramach drugiej edycji rekrutacji do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium naukowe, którego wysokość wynosi 18 000 zł.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

3mt

Do 3 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

kkk logo

Od 4 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw [oddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Budżet konkursu wynosi 61 mln zł.

Strona 1 z 5