foto-miniatura

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gości studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii i Turcji.

Dla zagranicznych studentów studiujących w PWSTE przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za organizację pobytu odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PWSTE.

Młodzież z University of Granada w Hiszpanii i Kahramanmaras Istiklal University, a także University of Samsun, czy też Karadeniz Technical University, Kastamonu i Munzur University z Turcji studiuje w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Także studenci jarosławskiej PWSTE wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się m.in.: University of Trento we Włoszech oraz School of Education of the Polytechnic Institute of Porto w Portugalii, a także Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem w Czechach i Lithuania Business University of Applied Sciences na Litwie.

Obecnie grupa studentów PWSTE przygotowuje się do wyjazdu na II semestr studiów za granicą. Wśród wybieranych krajów można wymienić: Portugalię, Chorwację, Czechy, Bułgarię oraz Hiszpanię. Uczestnikami programu są studenci: logistyki i spedycji, pielęgniarstwa, filologii angielskiej i administracji - wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!