foto-miniatura

W roku akademickim 2022/2023 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gościła kilkudziesięciu studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii, Ukrainy i Turcji.

Dla zagranicznych studentów studiujących w PWSTE przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za kompleksową organizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE.

Młodzież z University of Granada w Hiszpanii, jak również reprezentująca tureckie instytucje, do których należą: Sakarya, Kastamonu i Munzur University, czy też Karadeniz Technical University, a także University of Samsun oraz Kahramanmaras Istiklal University i ukraiński Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie studiowała w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Także studenci jarosławskiej PWSTE wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się: University of Aveiro i School of Education of the Polytechnic Institute of Porto w Portugalii, a także włoski University of Trento, Lithuania Business University of Applied Sciences na Litwie, Instituto Europeu de Estudos Superiores (European Institute of Higher Studies) w Portugalii oraz chorwacki University of Rijeka, jak również the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo w Bułgarii oraz czeskie uczelnie: Institute of Technology and Business in České Budějovice (VSTE) i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Uczestnikami programu są studenci: logistyki i spedycji, filologii angielskiej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, administracji i zarządzania, jak również pielęgniarstwa – z czego jesteśmy szczególnie dumni - wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska. W trwającym obecnie sezonie wakacyjnym spora grupa studentów geodezji i kartografii PWSTE wyjechała na zagraniczne praktyki do Polytechnic University of Bari we Włoszech, z kolei studenci zarządzania i administracji przebywają w Grecji, również w ramach Erasmusa+. W wyjazdach na praktyki też biorą udział absolwenci – jeden z absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie magisterskim odbył kilkumiesięczny staż na Słowacji.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!