foto-miniatura
 
Profesor Jacek Dworzecki oraz mjr dr inż. Marian Suja z Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Kryzysowego Akademii Korpusu Policji w Bratysławie w dniach 11-15 marca 2024 r. odwiedzili Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gości podjęła odpowiadająca za organizację pobytu, mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PANS w Jarosławiu.  

Celem wizyty w ramach programu Erasmus+ było zdobycie wiadomości związanych z organizacją pracy i zapoznanie się ze stosowanymi procedurami uczelni partnerskiej poprzez obserwację realizacji codziennych zadań, jak również wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie organizacji mobilności studentów i pracowników w kontekście bezpieczeństwa.

Wśród priorytetowych założeń przyjazdu naukowców ze Słowacji zaznaczyć należy stworzenie szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości rotacji doświadczeń obu uczelni, które łączy wieloletnia współpraca i wspaniałe relacje.

Za główną korzyść mobilności uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą dobrych i sprawdzonych rozwiązań, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego.