20161101

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, któremu towarzyszyli kwestujący pracownicy i studenci, także z Erasmusa+. Kwota, jaką udało się uzbierać podczas tegorocznej zbiórki obejmującej także polskie groby w Jaworowie na Ukrainie wynosi 6992,87 zł.

Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).
Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz reprezentowanym przez uczniów i nauczycieli głównym Organizatorem kwesty, czyli Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Komitet na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy.
Przybywający na tę najstarszą miejską nekropolię całymi rodzinami Jarosławianie poza grobami bliskich odwiedzali także miejsca pochówku wielu znakomitych oraz zasłużonych dla regionu mieszkańców, gdyż stanowi ona miejsce spoczynku bohaterów i obrońców Ojczyzny, a także artystów, pedagogów i burmistrzów.
Pomimo świadomości o wartościach artystycznych, historycznych i kulturowych, zawartych w zabytkowych nagrobkach - skuteczne działania, chroniące przed postępującą destrukcją nastąpiły dopiero w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Zbiegły się one z ustanowieniem Fundacji „Necropolis Jaroslaviensis" dnia 18 sierpnia 1992 r., której założycielem i pomysłodawcą był Adam Feliks Wojciechowski, a statutowym celem - rewaloryzacja nagrobków na Starym Cmentarzu.
Od 1992 r. corocznie w dniu Wszystkich Świętych odbywają się zbiórki pieniężne przeznaczone na ratowanie cmentarnych zabytków. Ta społeczna działalność wzorowana na akcji ratowania powązkowskich nagrobków, zapoczątkowana przez Jerzego Walldorfa - zaczęła przynosić wielkie korzyści.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w kwestę.

______________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu