foto-miniatura

Studenci zagraniczni studiujący w PWSTE w ramach programu Erasmus+ w I semestrze 2020/2021