foto-miniatura

W dniach 6-7 października 2021 r. gościliśmy w naszej Uczelni dr Nuray Turay z Karamanoğlu Mehmetbey University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+.
Gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu. Elementem wizyty było spotkanie ze studentami z programu Erasmus+ studiującymi w PWSTE

Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.

Do głównych celów wizyty należy zaliczyć wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów. Zadanie wpisuje się również w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni. Priorytetem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych reprezentanta tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.

Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było sporo. Wśród nich na uwagę zasługuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób.

Przyjazdy tego typu sprzyjają integracji i współpracy regionalnej różnych części świata.