foto-miniatura

W dniach 18-20 maja 2022 r. PWSTE w Jarosławiu gościła reprezentantkę zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Preszowskiego ze słowackiego Preszowa.
Doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD. odwiedziła jarosławską Uczelnię korzystając z programu Erasmus+. Podczas wizyty skoncentrowanej wokół Instytutu Ekonomii i Zarządzania zrealizowano program dydaktyczno-szkoleniowy, którego istotnym elementem było spotkanie z kierującą Działem Współpracy Międzynarodowej, Magdaleną Bojarską, będącą jednocześnie Instytucjonalnym Koordynatorem Programu Erasmus+.